Våra fokusområden

Vi har en bred verksamhet och har identifierat ett antal fokusområden där vi påverkar människor och miljön. Genom ett aktivt hållbarhetsarbete gör vi skillnad och bidrar till en bättre värld.

Arbetsmiljö

Vi arbetar aktivt för att skapa en god och säker arbetsmiljö tillsammans med våra medarbetare. Arbetet omfattar allt från arbetsredskap, luft, ljud och ljus till trivsel, stress och organisation. Vi strävar efter att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen och följer kontinuerligt upp medarbetarnas arbetssituation.

Avfall

Vi vill minska den totala mängden avfall och förenkla för våra gäster, besökare och utställare att hantera sitt avfall. Det finns idag behållare för att sortera papper, brännbart, glas och burkar på de flesta offentliga ytorna och på alla hotellrum.

Drygt 80 % av vårt avfall återvinns och en del komposteras och rötas för att sedan omvandlas till biogas som används för att driva vår spisar i restaurangköken, på det viset sluter vi kretsloppet.

Trasig och utsliten IT-utrustning donerar vi till stiftelsen IT4Kids som säljer vidare delar som fortfarande har ett värde. Pengarna används till ett ändamål i riktlinje med IT4Kids målsättning om att förbättra livet för barn som har det svårt i vardagen. Senast sponsrade vi Göteborgs Räddningsmissions verksamhet Solrosen.

 

Kemikalier

Vi strävar efter att alla produkter som används i den dagliga driften ska vara miljömärkta med EU-blomman, Svanen eller Bra Miljöval. Det gäller alltifrån diskmedel, fönsterputs, golv- och toalettrengöring till målarfärger och limmer. Vi arbetar hela tiden för att begränsa behovet av kemikalier, bland annat genom förändrade arbetssätt och innovativa lösningar.

Transporter

Vår intention är att minska CO2-utsläppen och trafiktrycket i centrala Göteborg. Vi optimerar vår logistik genom samlastning och komprimering av godsmängder till och från vår anläggning. Därmed sparas var tredje godstransport in. För de kunder som vill ta ett aktivt ansvar erbjuder vi klimatkompenserade transportalternativ. Alla godstransporter vi gör i egen regi är klimatkompenserade.

Vi har även minskat antalet transporter till restaurangerna genom förbättrad styrning och samordning av inköp från större och mindre leverantörer.

Mat och dryck

Vi strävar efter att uppfylla ledorden ekologiskt, närproducerat och rättvist i våra restaurangers utbud. Det är också utifrån dessa kriterier vi gör våra förstahandsval mellan i övrigt likvärdiga produkter. Numera innehåller vår vinlista ett flertal ekologiska alternativ.

Energi och klimat

Vi vill erbjuda en klimatneutral mötesplats och då är förnyelsebar energi en förutsättning för att kunna uppnå vår strävan. Idag hämtar vi vår kraft från vindarna då hela anläggningens elbehov täcks med vindkraft. Det har resulterat i att CO2-utsläppen från vår anläggning har minskat med över 2000 ton/år.

Vi arbetar också löpande med att minska vår energiförbrukning genom att ständigt optimera våra fastigheter, belysning, ventilation, uppvärmning, kyla och beteenden.

Flickor som gör high five

Samhällsengagemang

Vi väljer att stödja organisationer och projekt som på en lokal nivå verkar för goda syften. Våra samarbetspartner är Göteborgs Räddningsmission och El Sistemas Vänner i Göteborg.

Göteborgs Räddningsmission

Göteborgs Räddningsmission hjälper människor i samhällets utkant. Vårt samarbete innebär att vi köper kravmärkta produkter som sylt, marmelad och must från deras ekologiska odling på Björlanda prästgård. Vi skänker också överbliven mat till deras café på Vasagatan i Göteborg och arrangerar varje år en julklappsinsamling till hemlösa och behövande.

El Sistema

El Sistemas Vänner i Göteborg är en ideell förening med rötter i Venezuela som använder musik för att skapa en positiv social förändring i barns liv. Vårt samarbete innebär att vi stödjer uppbyggnaden av El Sistemas verksamhet i Göteborg och samarrangerar konserter. Runt 1 600 barn undervisas idag inom en rad olika instrument i Göteborgsområdet.

Varje år väljer cirka 1,8 miljoner människor från hela världen att komma till oss för att mötas, äta och bo, utveckla affärer, produkter eller idéer.

Carin Kindbom vd Svenska Mässan koncernen Carin Kindbom, VD och koncernchef
Snipa i solnegången på västkusten
Bikupor på taket på Upper House
Skaft till målarpenslar
Frigående höna på Björlanda Prästgård
Trasiga lysrör i återvinningskärl
Äppelodling på Björlanda Prästgård
Stora kartonger på en vagn
Citroner och lime i en korg