Tillgängligt för alla

Alla, oavsett personliga förutsättningar, ska kunna besöka Svenska Mässan och Gothia Towers.

Trösklar, hissar, toaletter och hotellrum – vi genomför och planerar både kort- och långsiktiga anpassningar av våra lokaler. På Tillgänglighetsdatabasen håller vi aktuell information om våra entréer och lokaler uppdaterad. I databasen kan du också söka på tillgänglighet av andra delar av vår verksamhet, och till andra aktörer i staden.

En grundtillgänglighet finns i alla utställningshallar, konferenslokaler och restauranger.

Ledsagare till besökare med funktionshinder har fri entré på mässor. Kontakta informationsdisken vid Svenska Mässans entré för mer information. Certifierade assistanshundar och ledarhundar för synskadade är tillåtna i samtliga av Svenska Mässans lokaler. Kontakta receptionen vid Gothia Towers för motsvarande detaljer kring shower på the Theatre och information om handikappanpassade rum.

Rullstolar finns att låna i samband med mässa och hämtas ut i informationsdisken vid Svenska Mässans huvudentré (entré 5). Boka en rullstol genom att mejla evenemangsbemanning@svenskamassan.se eller ring oss på 031-708 84 50.

Så arbetar vi med tillgänglighet

Vår ambition är att anpassa och utveckla mötesplatsen så att den är välkomnande för alla.

Varje år väljer cirka 1,8 miljoner människor från hela världen att komma till oss för att mötas, äta och bo, utveckla affärer, produkter eller idéer.

Carin Kindbom vd Svenska Mässan koncernen Carin Kindbom, VD och koncernchef