Historiska milstolpar

Svenska Mässan genom åren

Redan 1804 framfördes i Göteborgs Allehanda ett förslag om att anordna en varumässa: ”ett samlingsställe för profwen på Swenska Industriens alster för att skaffa både egne Landsmän, såwäl som främmande, mera kännedom om denssamma och dymedelst gifwa mera anledning till deras utspridande: hwad bör man icke kunna hoppas af den respectabla, honetta och Patriotiska Handelscorpsen i Götheborg?”.

Det skulle dröja till i augusti 1917 då doktor Sigurd Hansson skrev en ledande artikel i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning som planerna på en svensk mässa i Göteborg för första gången diskuterades på allvar. I november samma år tillsatte Handelskammaren en kommitté för att utreda frågan och drygt ett halvår senare, den 8 juli 1918, invigde Hans Majestät Konungen Gustav V och Drottning Viktoria landets första mässa.

 

Mässaffischer från förr
 • 1923

  Byggdes den första utställningshallen, Stora maskinhallen, ungefär på det område där Svenska Mässan ligger idag. Det var en jättehall på 40 000 m2, som ingick i Jubileumsutställningen, då Göteborg fyllde 300 år.

 • 1936

  Ombildades Svenska Mässan till stiftelse.

 • 1953

  Internationaliserades Svenska Mässan och upptogs i internationella Mässunionen, UFI.

 • 1971

  Tog Svenska Mässan steget till att bli en stor mässarrangör och köper ett flertal mässor.

 • 1984

  Invigdes Hotel Gothia.

 • 1985

  Arrangerades kongressen ”Bibliotek ’85” som sedermera blev Bokmässan.

 • 1993

  Övertog Svenska Mässan driften av hotellet och byggnationer påbörjades.

 • 2001

  Invigdes Gothia Towers andra torn. Samma år, med Sverige som ordförandeland, genomfördes European Summit på Svenska Mässan.

 • 2007

  Slogs nordiskt rekord i antal personer som under året bott på ett hotell: 277 733 övernattningar på Gothia Towers.

 • 2012

  Slogs historiskt rekord i omsättning med 901 miljoner kronor.

 • 2014

  Stod det tredje tornet klart och visionen om att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen lanserades.