Organisation och bolagsstyrning

Svenska Mässan koncernen ägs av Svenska Mässan stiftelse med syftet att främja näringslivet.

Stiftelsen är ekonomiskt fristående vilket innebär att vi inte har några ägare eller investerare. All finansiering sker på egna meriter och allt överskott återinvesteras i verksamheten.

Under 2015 omsatte Svenska Mässan koncernen drygt 1,2 miljarder kronor. Vi räknar cirka 750 årsanställda (tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda) men under högsäsong inkluderar personalstyrkan drygt 1 200 medarbetare per månad.

Svenska Mässan som enskild benämning kan gälla såväl koncernen som platsen. Svenska Mässan som plats har två ingångar, Svenska Mässan samt Gothia Towers. Dessa är också våra två övergripande varumärken. Tillsammans bildar vi det vi kallar vår globala mötesplats.

I koncernen ingår tre verksamhetsdrivande bolag, Gothia Towers, Svenska Mässan Mässor och Möten samt Bok och Bibliotek i Norden. Även två fastighetsbolag samt två dotterdotterbolag ingår i koncernen.

GOTHIA TOWERS

Gothia Towers driver hotell och restauranger samt arrangerar möten, kongresser, shower och events. VD är Carin Kindbom.

SVENSKA MÄSSAN MÄSSOR OCH MÖTEN

Svenska Mässan Mässor och Möten arrangerar, skapar och utvecklar mässor och möten inom främst industri, samhälle och livsstil. VD är Ulrika Liss-Daniels. Kvalitetsmässan är ett dotterbolag till Svenska Mässan Mässor och Möten.

BOK & BIBLIOTEK I NORDEN

Bok & Bibliotek i Norden, arrangerar främst Bokmässan, Mediedagarna och Nordiska Skolledarkongressen. VD är Maria Källsson. Meetx är ett dotterbolag till Bok & Bibliotek i Norden.

Styrelse

Styrelsen för Svenska Mässan Stiftelse består av tio ledamöter. Ordförande är Roger Holtback.

Koncernledning

Svenska Mässan koncernens ledningsgrupp består av sju personer. VD och koncernchef är Carin Kindbom.

Huvudmannaråd

Huvudmannarådet består av representanter från det västsvenska näringslivet.

2,6 miljarder

2015 genererade vi 2,6 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborgsregionen.

1,2 miljarder

Omsättningen för 2015 uppgick till 1,2 miljarder kronor.

1,8 miljoner

Under 2015 hade vi 1,8 miljoner besök till våra möten, mässor, hotell och restauranger.