Organisation och bolagsstyrning

Svenska Mässan och Gothia Towers ägs av en stiftelse vars syfte är att främja näringslivet.

Stiftelsen, Svenska Mässan Stiftelse, är ekonomiskt fristående vilket innebär att vi inte har några ägare eller investerare. All finansiering sker på egna meriter och allt överskott återinvesteras i verksamheten.

Under 2016 omsatte Svenska Mässan och Gothia Towers drygt 1,2 miljarder kronor. Vi räknar cirka 800 årsanställda (tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda) men under högsäsong inkluderar personalstyrkan drygt 1 300 medarbetare per månad.

Vår verksamhet bedrivs inom fem affärsområden: Hotell, Mat & dryck, Kongresser & event, Mässor och Möten Industri och Livsstil samt Mässor och Möten Kultur, Media och Samhälle.

Styrelse

Styrelsen för Svenska Mässan Stiftelse består av tio ledamöter. Ordförande är Roger Holtback.

Koncernledning

Svenska Mässan koncernens ledningsgrupp består av tio personer. VD och koncernchef är Carin Kindbom.

Huvudmannaråd

Huvudmannarådet består av representanter från det västsvenska näringslivet.

2,7 miljarder

2016 genererade vi 2,7 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborgsregionen.

1,2 miljarder

Omsättningen för 2016 uppgick till 1,2 miljarder kronor.

1,8 miljoner

Under 2016 hade vi 1,8 miljoner besök till våra möten, mässor, hotell och restauranger.