Vårt huvudmannaråd

Huvudmannaråd

Ordförande: Göran Bengtsson
1:e vice ordförande: Roger Holtback
2:e vice ordförande: Bjarne Holmqvist

Valda av Göteborgs Kommunfullmäktige:

Jonas Ransgård
Helene Odenjung
Håkan Linnarsson

Valda av Västsvenska Handelskammaren:

Jack Forsgren
Johan Trouvé
Caroline Krensler

Valda av Företagarna Göteborg:

Gunilla Almgren
Swen Persson

Valda av Göteborgs Köpmannaförbund:

Kenneth Odéus
Ulla Nilson

Vald av Agenturföretagen:

Helena Waker

Vald av Chalmers Tekniska Högskola:

Stefan Bengtsson

Vald av Fordonskomponentgruppen:

Fredrik Sidahl

Vald av Företagarna Västra Götaland:

Cathrine Dellborg

Vald av Göteborgs universitet:

Ewa Wiberg fr.o.m 170701

Vald av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet:

Lena Mossberg

Vald av Svensk Handel:

Thomas Strindeborn

Vald av Svensk sjöfart:

Claes Berglund

Vald av Säljarnas Riksförbund:

Petra Persson

Valda av Svenska Mässans huvudmannaråd:

Dennis Andersson
Christel Armstrong Darvik
Christina Backman
Göran Bengtsson
Håkan Friberg
Anna Gillek Dahlström
Markus Granlund
Carl-Johan Hagman
Eva Halvarsson
Peter Hjörne
Bjarne Holmqvist
Roger Holtback
Tom Johnstone
Charlotte Ljunggren
Per Löjdquist
Lars G. Malmer
Lennart Mankert
Hans-Olov Olsson
Olof Persson
Christina Rogestam
M. Johan Widerberg

Revisorer:

Aukt.rev. Helen Siberg Wendin, EY AB
Aukt.rev. Andreas Mast, EY AB

Revisorssuppleanter:

Aukt.rev. Staffan Landén, EY AB
Aukt.rev. Nina Bergman, EY AB