Vårt huvudmannaråd

Huvudmannaråd

Ordförande: Göran Bengtsson
1:e vice ordförande: Roger Holtback
2:e vice ordförande: Bjarne Holmqvist

Valda av Göteborgs Kommunfullmäktige:

Anneli Hulthén
Jonas Ransgård
Helene Odenjung

Valda av Västsvenska Handelskammaren:

Jack Forsgren
Caroline Krensler
Johan Trouvé

Valda av Företagarna Göteborg:

Gunilla M. Almgren
Swen Persson

Valda av Göteborgs Köpmannaförbund:

Kenneth Odéus
Ulla Nilsson

Vald av Agenturföretagen:

Helena Waker

Vald av Chalmers Tekniska Högskola:

Johan Carlsten

Vald av Fordonskomponentgruppen:

Fredrik Sidahl

Vald av Företagarna Västra Götaland:

Cathrine Dellborg

Vald av Göteborgs universitet:

Pam Fredman

Vald av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet:

Lena Mossberg

Vald av Svensk Handel:

Thomas Strindeborn

Vald av Svensk sjöfart:

Claes Berglund

Vald av Säljarnas Riksförbund:

Jan Zetterström

Valda av Svenska Mässans huvudmannaråd:

Christel Armstrong Darvik
Göran Bengtsson
Tomas Brunegård
Eva Halvarsson
Bjarne Holmqvist
Roger Holtback
Elisabeth Sandberg
Per Löjdquist
Charlotte Ljunggren
Lennart Mankert
Lars G. Malmer
Hans-Olov Olsson
Christina Rogestam
M. Johan Widerberg
Olof Persson
Christina Backman

Revisorer:

Aukt.rev. Helen Siberg Wendin, Ernst & Young AB
Aukt.rev. Andreas Mast, Ernst & Young AB

Revisorssuppleanter:

Aukt.rev. Staffan Landén, Ernst & Young AB
Aukt.rev. Nina Bergman, Ernst & Young AB