Tillgängligt för alla

Alla, oavsett personliga förutsättningar, ska kunna besöka oss. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla vår anläggning ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Läs mer om hur vi arbetar med tillgänglighet under vårt hållbarhetsarbete.