Svenska Mässan koncernen väntar nytt besöksrekord

I slutet av 2014 invigde Svenska Mässan koncernen sin tillbyggda mötesplats som bland annat innebar ett nybyggt tredje torn, show arena, nya restauranger, konstgalleri, utvidgad lobby med mera. Den totala kostnaden var 1,2 miljarder vilket är den största investeringen Svenska Mässan gjort genom tiderna. 

Hur har det gått, Carin Kindbom, koncernchef på Svenska Mässan?

– Det har gått fantastiskt bra. Halvårssiffrorna visar redan nu att vi går mot ett nytt rekordår 2015 gällande omsättning, antal besökare och även antal anställda. Vi ser därmed att investeringen i vår anläggning inte bara skapar nöjdare befintliga kunder utan även driver nya flöden och tar oss in på nya marknader.

Hotelldelen, Gothia Towers, har med det tredje tornet nu totalt 1200 rum vilket gör Gothia Towers till ett av de fem största hotellen i Europa.

– Vi ser att de nya hotellrummen behövs och kan glädjande konstatera fina beläggningssiffror. Logiomsättningen fram till den 30 juni i år ökade med drygt 50% jämfört med föregående år och inom hela koncernen räknar vi totalt med en omsättningsökning på cirka 15-20% jämfört med 2014. Detta med bibehållen god lönsamhet.

Camilla Nyman, VD på Göteborg & Co, bekräftar effekterna av Svenska Mässans satsning:

– Investeringen som Svenska Mässan gjort stärker definitivt besöksnäringen i hela Göteborg och skapar helt nya affärsmöjligheter inom kongress- och mötesindustrin i staden.

Svenska Mässan är en stiftelse och har därmed inga ägare vilket innebär att den egna lönsamheten är central för att kunna återinvestera i mötesplatsen.

– Ja, lönsamheten borgar för fortsatt utveckling. Just nu planerar vi med full kraft för vidare expansion av anläggningen och dess innehåll inför de kommande 10 åren fram till 2025. Tillväxt är viktigt för såväl oss som staden. För varje krona som omsätts på Svenska Mässan spenderas ju cirka 2,50 kr i Göteborg på exempelvis shopping, kultur, transporter, hotell och restauranger.

Svenska Mässans uppdrag är att främja det västsvenska näringslivet och redan idag genererar koncernen årligen ca 2,5 miljarder enbart i besöksnäringseffekter till staden.

För att möta uppdraget har koncernen fastställt visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. I en allt hårdare global konkurrens ställer det dock krav på ständig utveckling för att kunna möta och ta emot både befintliga och nya målgrupper.

– Vi kan inte slå oss till ro, vår anläggning och vårt innehåll måste utvecklas hela tiden. Har vi en kongress eller en mässa är det viktigt för oss att utöver boendemöjligheter även kunna erbjuda restaurangmöjligheter, underhållning, miljöer att slappna av i eller intressanta miljöer att kunna ha affärsmöten på, fortsätter Carin Kindbom. Vi har bland annat satsat på konst i olika former, nya loungemiljöer och har även börjat med pop-up butiker.

– Svenska Mässans ambition är att fortsätta växa. Vi vill utveckla vår verksamhet för att på så vis bidra till en hög attraktionskraft till staden, generera flera arbetstillfällen, ökade besöksnäringseffekter och därmed skapa förutsättningar att möta såväl uppdrag som vision. Det som är bra för oss är också bra för Göteborg, avslutar Carin Kindbom.

Carina Dietmann

Carina Dietmann

Kommunikationsdirektör Svenska Mässan koncernen