Svenska Mässan överklagar beslut om samlingsplats för demonstration

Svenska Mässan har idag, via juridiskt ombud, inlämnat ett överklagande ställt till förvaltningsrätten. Överklagandet avser samlingsplatsen för Nordiska Motståndsrörelsens demonstration lördagen den 30 september 2017.

– Samlingsplatsen utanför mässan är direkt olämplig. Vi tar emot 30 000 besök på lördagen och tillgängligheten i området är ytterst betydelsefull för Bokmässans besökare, säger Maria Källsson, ansvarig för Bokmässan.

Svenska Mässans VD och koncernchef Carin Kindbom poängterar att man inte vänder sig mot den grundlagsskyddade rätten att demonstrera.
– Vårt överklagande berör inte genomförandet av sammankomsten, utan endast samlingsplatsen, säger Carin Kindbom, och framhåller att Svenska Mässan har en fortsatt dialog med polisen inför Bokmässan.

Svenska Mässan och Bokmässan kommer inte att ge fler kommentarer i frågan.

Presskontakt

Carina Dietmann
carina.dietmann@svenskamassan.se
031-708 80 33

Joanna Wahlsten
jw@bokmassan.se
031-708 84 13