Läge för höga ambitioner

Medvetna val för en hållbar utveckling

Medvetna val för en hållbar utveckling

Våra långsiktiga hållbarhetsmål

Vi vill vara med och driva den hållbara utvecklingen framåt. För dig som besökare betyder det att du kan vara med om förstklassiga upplevelser hos oss med gott samvete. Vi tar ansvar för vår påverkan på miljön och stödjer dessutom flera organisationer och projekt som verkar för goda syften.

Sedan flera år tillbaka har vi ett aktivt hållbarhetsarbete för att bidra till en hållbar värld och driva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Det skapar en långsiktig lönsamhet både för oss och samhället.

Vi har tre långsiktiga hållbarhetsmål som sträcker sig från 2019 till 2021.

Mål

  • Vi ska minska vår totala energianvändning med 10 %. ​
  • Vi ska ersätta vårt engångsmaterial i fossil plast med hållbara alternativ.​
  • Våra medarbetare tycker att vi är en hållbar arbetsplats.​

Strategi

  • Minimera vår energianvändning för minskad miljöpåverkan och ökad lönsamhet. ​
  • Ersätta engångsmaterial i fossil plast till hållbara material genom innovativa lösningar.​
  • Stärka våra medarbetares välmående genom fokus på arbetsmiljö, hälsa och likabehandling. Genom förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter skapar vi en arbetsplats där man mår bra, presterar och utvecklas.​

FN:s globala mål

Våra mål har kopplingar till flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 30. De globala målen är FN:s mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling hittills och har antagits av länder, företag och organisationer över hela världen. Våra mål berör 3, 7, 8, 12 och 13.

FN:s globala mål

Hållbarhetsarbetet i siffror

Visste du att 94 procent av vårt avfall återvinns? En del komposteras och rötas för att sedan omvandlas till biogas som driver spisarna i våra restauranger. I hållbarhetsrapporten kan ta du del av hur vårt hållbarhetsarbete utvecklas.

Klimatkompensera din resa till oss

Nu kan du klimatkompensera din resa eller ditt besök hos oss. Vi rekommenderar tjänsten Zeromission.

Boka ditt möte

Vi ger dig allt från hotell till butiker, teater, spa, restauranger till mässhallar och olika typer av mötesarenor. Här finns en miljö där du vill vistas och umgås 24 timmar om dygnet – både privat och i affärer.