Göteborgsregionen

– Skandinaviens mest expansiva region.

Flera jämförelser placerar Göteborgsregionen högt internationellt när det gäller konkurrenskraft och framtidspotential. Den årliga ekonomiska tillväxten har sedan år 2000 legat på drygt tre procent. Det finns många exempel som illustrerar Göteborgsregionens positiva utveckling.

Sedan år 2000 har invånarantalet ökat med cirka 150 000 personer och 2017 passerades miljonstrecket. Samtidigt har drygt 100 000 nya arbetstillfällen tillkommit och i dag har regionen ett varierat näringsliv med över 750 olika branscher.

5:E PLATS Konkurrenskraft

Göteborgsregionen visar positivt resultat när det gäller sysselsättning, högre utbildning samt FoU. Europe 2020 Regional Index: 5:e plats av 268 regioner Källa: EU-kommissionen.

12:E PLATS

Innovationer

Göteborg hamnar på̊ tolfte plats med 4,4 patentansökningar per 10 000 invånare. World’s Most Inventive Cities: 12:e...

10:E PLATS

Tillväxtpotential

Göteborg hamnar högt när det gäller framtida tillväxtpotential för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Performan...

6:E PLATS

Entreprenörskap

Göteborgsregionen spås ha stor potential för utveckling av nya idéer, utveckling av nya företag och tillväxt. Regiona...

9:E PLATS

IT och logistik

Bland europeiska storstäder och regioner hamnar Göteborg på̊ nionde plats när det gäller bäst IT- och logistikinfrastr...

Starkt näringsliv och industri

Inom Göteborgsregionen finns multinationella företag, småföretagare och kluster med unik kompetens. Tillväxten är stark och med ett strategiskt läge, en internationell flygplats och Skandinaviens största hamn, är hela världen nara.

Göteborgsregionens näringsliv kännetecknas av globala och kunskapsintensiva tillverkningsföretag som exempelvis Volvo, SKF och AstraZeneca. Industrins investeringar i regionen okar stadigt. Tillverkande industri och handel omsätter mest men även företagstjänster, transport och byggverksamhet utgör en stor del av regionens omsättning.

Ett av Göteborgsregionens styrkeområden är forskning och utveckling, FoU. Här finns avancerad tillverkningsindustri och samverkan mellan näringsliv, politik och akademi, som ger hög kompetens och utrymme för innovation.

Strategi för tillväxt

Under de kommande 20 åren ska det byggas för 1 000 miljarder kronor i Göteborgsregionen. Kollektivtrafiken ska stärkas genom satsningar på infrastruktur. Miljarder investeras i bland annat Västsvenska paketet, som ska knyta samman Västsverige, och en höghastighetsjärnväg mellan Borås och Göteborg. Som Sveriges andra stad och region ska den regionala arbetsmarknaden 2030 omfatta 1,75 miljoner invånare. Flera undersökningar visar att Göteborgsregionen* står sig starkt i internationella rankningar.

* Indikationer avser Västsverige

Visste du att ....

… 52 procent av Sveriges totala investeringar i FoU inom motorfordon och transportmedelsindustrin sker av företag i Göteborgsregionen?

 

…. företag i Göteborgsregionen står för 22 procent av Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling? Det gör oss till en av de forskningstätaste regionen i Europa.

 

…. drygt 100 forskare samverkar vid centrum för åldrande och hälsa, AgeCap? Målet är att öka äldre personers livskvalitet och delaktighet i samhället.

 

… Göteborgsregionen har internationellt erkänd kompetens inom hållbar utveckling och miljötekniska lösningar? Ett särskilt framgångsrikt område är fjärrvärme, där Göteborg är världsledande.

 

… Chalmers Innovations inkubator har utsetts till Europas nionde bästa företagsinkubator? Företagsinkubatorer som hamnar på̊ UBI:s topp 10 står ut från mängden med bättre avkastning, tillgång till investeringskapital och framgångar efter inkubatorstadiet.

 

Källa: 100% Fakta & Statistik om Göteborgsregionens näringsliv 2016, Business Region Göteborg.