Alla ska ha tillgång till vår mötesplats!

Alla, oavsett personliga förutsättningar, ska kunna besöka Svenska Mässan Gothia Towers.

Alla, oavsett personliga förutsättningar, ska kunna besöka Svenska Mässan Gothia Towers.

Relaterat innehåll
Hållbarhet, Hållbarhetsresan


Tillgängligt för alla

Vår ambition är att anpassa alla våra lokaler och ingångar så att de är välkomnande för alla.

Trösklar, hissar, toaletter och hotellrum – vi genomför och planerar både kort- och långsiktiga anpassningar av våra lokaler.

En grundtillgänglighet finns i alla utställningshallar, konferenslokaler och restauranger.

Ledsagare till besökare med funktionshinder har fri entré på mässor. Kontakta informationsdisken vid Svenska Mässans entré för mer information. Certifierade assistanshundar och ledarhundar för synskadade är tillåtna i samtliga av Svenska Mässans lokaler (på hotellen gäller dock specifika hundrum). Kontakta receptionen vid Gothia Towers för motsvarande detaljer kring shower på The Theatre och information om handikappanpassade rum.

Rullstolar finns att låna i samband med mässor och hämtas ut i informationsdisken vid Svenska Mässans huvudentré (entré 5). Boka en rullstol genom att mejla evenemangsbemanning@svenskamassan.se eller ring oss på 031-708 84 50.

"Allt var smidigt och bemötandet både kändes och var genuint. Som att det inte fanns hinder utan bara möjligheter! Tacka snälla ni!"

Julia Lundstéen