Hållbarhet

Svenska Mässan Gothia Towers – Vi accelererar utvecklingen av hållbara möten och upplevelser

Svenska Mässan Gothia Towers – Vi accelererar utvecklingen av hållbara möten och upplevelser

Svenska Mässan Stiftelse och vår mötesplats Svenska Mässan Gothia Towers har skapat värde för generationer i mer än hundra år genom att vara en internationell mötesplats för kunskapsutbyte, innovation och relationsbyggande. Precis som andra samhällsaktörer behöver vi agera ansvarsfullt för att bidra till en mer hållbar framtid och möta de stora utmaningar vi gemensamt står inför. Vi har ett ansvar att skapa långsiktigt, hållbart värde för våra medarbetare, kunder och samhället i stort nu och i framtiden. Utifrån visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen, har hållbar utveckling varit ett prioriterat område i verksamheten i över 20 år.

ISO 20121 användes första gången under OS i London 2012 och är en internationellt högt rankad standard för att säkerställa en genomgående hög nivå på hållbarhetsarbete vid evenemang. Det gäller såväl miljömässiga-, som sociala och ekonomiska aspekter. Som första större kongress-, hotell- och mötesanläggning i Norden certifierades Svenska Mässan Gothia Towers 2015 enligt hållbarhetsstandarden ISO 20121. Certifieringen omfattar Svenska Mässan Gothia Towers mötesplats med hotell, spa, mat och dryck, mässor, möten och evenemang.

Under 2022 har en ny hållbarhetsstrategi implementerats och den nya ISO-certifieringen innefattar en rad nya mål baserad på de fyra fokusområdena: Hållbara möten, Hållbara val, Cirkulära resurser och Relationer & hälsa. Låt oss nämna ett exempel på hur vi arbetar med våra prioriterade områden. Som Nordens första mäss- och hotellanläggning kan vi skryta med vår solcellsanläggning på taket. Med sina 1 000 kvadratmeter är det den största solcellsanläggningen i Göteborg city.

Cirkulära resurser är ett prioriterat fokusområde inom hållbarhet för Svenska Mässan Gothia Towers och solcellsanläggningen är ett av mötesplatsens initiativ som bidrar till att möta FN:s globala mål för hållbar utveckling till 2030. Anläggningen drivs sedan 2011 på fossilfri el från vindkraft och med solcellsanläggningen i drift accelereras arbetet med mötesplatsens försörjning av förnyelsebar energi.

Det är en spännande resa vi är på mot en mer hållbar värld. Tillsammans gör vi skillnad!

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har arbetat med hållbar utveckling i mer än 20 år och ser det som en nyckelfaktor för att skapa lönsam tillväxt och vara en attraktiv mötesplats. I hållbarhetsrapporten ser du hur arbetet utvecklas och våra ambitioner framåt.

Hållbarhetsrapport 2022

Vi har arbetat med hållbar utveckling i mer än 20 år och ser det som en nyckelfaktor för att skapa lönsam tillväxt och vara en attraktiv mötesplats. I hållbarhetsrapporten ser du hur arbetet utvecklas och våra ambitioner framåt.

Läs hållbarhetsrapport

Code of conduct

Vårt uppdrag är att främja näringslivet, vilket vi gör genom att varje år generera besöksnäringseffekter till Västsverige. Våra besökare är också stadens besökare. Därför är samarbeten, både inom koncernen och med stadens olika aktörer, avgörande för att vi ska lyckas skapa minnesvärda upplevelser.

Code of conduct

Tillgänglighet

Svenska Mässan Gothia Towers är en plats där människor möts – oavsett om du besöker en av Svenska Mässans evenemang, njuter av en natt på Hotell Gothia Towers, äter en god måltid på någon av våra restauranger eller bedriver din verksamhet i våra kontorshotell.

Vårt tillgänglighetsarbete

Våra fokusområden för en hållbar mötesplats

Svenska Mässan Gothia Towers hållbarhetsstrategi fokuserar på målet att skapa en hållbar mötesplats, vi arbetar ständigt med att stärka sambandet mellan det verksamhetsnära hållbarhetsarbetet och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Våra fokusområden är Hållbara val, Cirkulära resurser, Hållbara möten och Relation och hälsa.

FN:s globala mål

De 17 globala målen är FN:s mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling hittills och har antagits av länder, företag och organisationer över hela världen. Våra mål berör främst 5, 7, 8, 12 och 13. 

Hållbara initiativ på vår mötesplats

Precis som andra samhällsaktörer behöver vi agera ansvarsfullt för att bidra till en mer hållbar framtid och möta de stora utmaningar vi gemensamt står inför. Vi har ett ansvar att skapa långsiktigt, hållbart värde för våra medarbetare, kunder och samhället i stort nu och i framtiden. Vi är mitt i resan mot en mer hållbar värld och arbetar konstant med att göra hållbara val. Här är några exempel på klimatsmarta initiativ på vår mötesplats:

    • Den nya solcellsanläggningen på mässanläggningens tak är den största i centrala Göteborg och ger en ungefärlig besparing på 57 ton Co2 per år, vilket motsvarar cirka 385 flygresor mellan Stockholm och Göteborg tur och retur*. På sikt kommer det cirkulära resursflödet dessutom kunna ingå i ett större ekosystem som även andra aktörer kan ta del av.
    • Hotel Gothia Towers 1 200 hotellrum är uppkopplade mot Smartvattens övervakningssystem där vattenflöden registreras i realtid och genererar värdefull data som sedan kan användas som underlag för en mer kontrollerad vattenförbrukning.
    • Vi arbetar också löpande för att minska den totala avfallsmängden och förenkla för besökare, gäster och kunder att hantera sitt avfall under sitt besök. Av det totala avfallet återvinns 95 procent.
    • En stor del av Svenska Mässan Gothia Towers inköp består av mat och dryck och vi strävar efter att göra medvetna val där ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta livsmedel prioriteras i så stor utsträckning som möjligt. Vi arbetar också aktivt med att använda så stor andel av råvaran som möjligt och minska vårt matsvinn.
    • Den sociala hållbarheten är viktiga för oss. Svenska Mässan Gothia Towers strävar efter mångfald och arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Vi är medlemmar i Diversity Charter Sweden, världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Genom vårt samarbete har vi påbörjat en kunskapshöjande insats på ämnet inkluderande ledarskap. Vi är också ”bästisföretag” med Öppet Hus, en organisation som genom bland annat mentorprogram främjar, stödjer och uppmuntrar unga vuxna till arbete och fortsatta studier. Sedan 2008 samarbetar vi även med Räddningsmissionen vars uppdrag är att bekämpa social utsatthet och utanförskap i och omkring Göteborgsområdet.

Global Compact

Svenska Mässan Gothia Towers är sedan april 2021 medlemmar i UN Global Compact som är världens största hållbarhetsinitiativ för företag. Vi möter FN-initiativets tio principer för hållbar utveckling som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption och lämnar årligen en statusrapport (Communication on Progress) om hur vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de 10 principerna.

Hållbarhetsklivet

Svenska Mässan Gothia Towers är anslutna till Hållbarhetsklivet, Västsveriges samlade initiativ för besöksnäringen i Västsverige.

Vår hållbarhetsresa

Vi börjar arbeta med hållbarhet 1997. Sedan dess har omvärlden förändrats och vi med den. Idag driver vi ett arbete som kännetecknas av samarbete, engagemang och en vilja om att fortsätta driva den hållbara utvecklingen framåt.

Läs om vår hållbarhetsresa

Vad kan du som mötesarrangör göra?

Inför att du som mötesarrangör ska arrangera ett möte finns det hållbara val att göra. Vi har samlat en del tips i vår hållbarhetsguide. Planera ditt möte för att minimera miljöpåverkan, se över inköp och arbeta med leverantörer som arbetar aktivit med att minska klimatavtrycket, uppmana besökare att åka kollektivt, välj klimatsmart förtäring och ställ krav på avfallshantering – det är några saker du kan göra som mötesarrangör!

Läs vår hållbarhetsguide!

Våra certifieringar

För att säkerställa en hög nivå på hållbarhetsarbetet har vi genomgått ett antal certifieringar.

ISO 20121 – Hållbarhet vid evenemang

Som första större mötes- och hotellanläggning i Norden blev vi 2015 certifierade enligt ISO 20121, den internationella standard för hållbara evenemang. Under 2022 har vi implementerat en ny hållbarhetsstrategi och är nu certifierade enligt de nya målen med syftet att vara en hållbar mötesplats. Certifieringen omfattar Svenska Mässan Gothia Towers mötesplats med hotell, spa, mat och dryck, mässor, möten och evenemang.

Läs mer om certifieringen.

BREEAM-certifierad mötesplats

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och står för ”Building Research Establishment Environmental Assessment Method”. Det är världens mest använda miljöklassningssystem för byggnader. Gothia Towers är det hittills största hotellet i Europa som miljöcertifieras enligt BREEAM.

Läs mer om certifieringen.