Hållbarhet

Långsiktig hållbarhet för generationer

Långsiktig hållbarhet för generationer

I en värld full av utmaningar behöver vi mötas. För att idéer, affärer och kulturer ska blomstra krävs att vägar korsas. Utan möten ingen utveckling. Vår mötesplats har funnits och skapat värde för generationer i över hundra år. Det har vi gjort genom att utvecklas i samtakt med omvärlden.  

Resor, boende, transporter, mässor och restauranger ger ett avtryck på omvärlden vi inte kan blunda för. Vi vill ta vårt ansvar och vara med och driva den hållbara utvecklingen framåt.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg i att vi erbjuder förstklassiga upplevelser samtidigt som vi tar ansvar för vår påverkan på miljön. Sedan många år tillbaka har vi jobbat med hållbar utveckling som en naturlig del i hela verksamheten.

Vi tycker att en bra mötesplats inte bara ska vara redo för framtiden – den ska leda oss dit.

Hållbarhetsrapport 2021

Vi har arbetat med hållbar utveckling i mer än 20 år och ser det som en nyckelfaktor för att skapa lönsam tillväxt och vara en attraktiv mötesplats. I hållbarhetsrapporten ser du hur arbetet utvecklas och våra ambitioner framåt.

I vårt fokus för en hållbar mötesplats

Ett hållbarhetsarbete blir aldrig klart. Det är kontinuerligt och behöver hela tiden anpassas, utvecklas och förfinas för att leda till förbättring.

Nu accelererar vi utvecklingen av hållbara möten och upplevelser genom att utgå från fyra fokusområden – Hållbara val, Cirkulära resurser, Hållbara möten och Relation och hälsa. Fokusområdena syftar till att tydliggöra och stärka sambandet mellan det verksamhetsnära hållbarhetsarbetet, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och det övergripande klimatmålet i Parisavtalet.

FN:s globala mål 

De 17 globala målen är FN:s mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling hittills och har antagits av länder, företag och organisationer över hela världen. Våra mål berör främst 5, 7, 8, 12 och 13. 

Global Compact

Svenska Mässan Gothia Towers är sedan april 2021 medlemmar i UN Global Compact som är världens största hållbarhetsinitiativ för företag. Vi möter FN-initiativets tio principer för hållbar utveckling som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption och lämnar årligen en statusrapport (Communication on Progress) om hur vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de 10 principerna.

Hållbarhetsklivet

Svenska Mässan Gothia Towers är anslutna till Hållbarhetsklivet, Västsveriges samlade initiativ för besöksnäringen i Västsverige.

Se hur vi arbetar med hållbarhet

Se några exempel på hur vi arbetar med hållbarhet inom mat och dryck, tillgänglighet, transporter och samhällsengagemang.

Hållbar räkmacka

Transportlösningar

Medvetna val kring mat och dryck

Vår hållbarhetsresa

Vi började arbeta med hållbarhet 1997. Sedan dess har omvärlden förändrats och vi med den. Idag driver vi ett arbete som kännetecknas av samarbete, engagemang och en vilja om att fortsätta driva den hållbara utvecklingen framåt.

Läs om vår hållbarhetsresa

Höga och hållbara ambitioner

Självklart har vi ambitiösa mål för vårt hållbarhetsarbete. Hur kan vi annars göra skillnad och driva utvecklingen framåt?

Läs mer

Hållbarhet hos oss

Vi har en bred verksamhet och har identifierat ett antal fokusområden där vi påverkar människor och miljö, från städ och transport till mat och dryck.

Läs mer

Tillgänglighet

Vi vill kunna säga välkomna till alla – och att alla ska känna sig hemma här oavsett personliga förutsättningar.

Läs mer

Klimatkompensera resa

Nu kan du klimatkompensera ditt möte eller besök hos oss. Vi rekommenderar tjänsten Zeromission.

Läs mer

Våra certifieringar

För att säkerställa en hög nivå på hållbarhetsarbetet har vi genomgått ett antal certifieringar.

ISO 20121 – Hållbarhet vid evenemang

Som första större mötes- och hotellanläggning i Norden blev vi 2015 certifierade enligt ISO 20121, den internationella standard för hållbara evenemang. Under 2022 har vi implementerat en ny hållbarhetsstrategi och är nu certifierade enligt de nya målen med syftet att vara en hållbar mötesplats. Certifieringen omfattar Svenska Mässan Gothia Towers mötesplats med hotell, spa, mat och dryck, mässor, möten och evenemang.

Läs mer om certifieringen.

BREEAM-certifierad mötesplats

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och står för ”Building Research Establishment Environmental Assessment Method”. Det är världens mest använda miljöklassningssystem för byggnader. Gothia Towers är det hittills största hotellet i Europa som miljöcertifieras enligt BREEAM.

Läs mer om certifieringen.