Organisation och bolagsstyrning

Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en stiftelse vars syfte är att främja näringslivet

Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en stiftelse vars syfte är att främja näringslivet

Relaterat innehåll
Styrelse, Koncernledning, Huvudmannaråd


Vi är fristående och framtidsorienterade

Stiftelsen, Svenska Mässan Stiftelse, är ekonomiskt fristående vilket innebär att vi inte har några ägare eller investerare. All finansiering sker på egna meriter och allt överskott återinvesteras i verksamheten.

Under 2018 omsatte Svenska Mässan Gothia Towers drygt 1,4 miljarder kronor. Vi har cirka 800 årsanställda men under högsäsong växer personalstyrkan till drygt 1 300 medarbetare per månad.

Vår verksamhet bedrivs inom två affärsområden: Hotell, Mat & Dryck samt Mässor och Möten.

Styrelse

Styrelsen för Svenska Mässan Stiftelse består av tio ledamöter. Ordförande är Roger Holtback.

Koncernledning

Svenska Mässan Gothia Towers ledningsgrupp består av tio personer. VD och koncernchef är Carin Kindbom.

Huvudmannaråd

Huvudmannarådet består av representanter från det västsvenska näringslivet.