Organisation och bolagsstyrning

Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en stiftelse vars syfte är att främja näringslivet

Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en stiftelse vars syfte är att främja näringslivet

Relaterat innehåll
Styrelse, Koncernledning, Huvudmannaråd


Vi är fristående och framtidsorienterade

Stiftelsen, Svenska Mässan Stiftelse, är ekonomiskt fristående vilket innebär att vi inte har några ägare eller investerare. All finansiering sker på egna meriter och allt överskott återinvesteras i verksamheten.

Vår verksamhet bedrivs inom två affärsområden: Hotell, Mat & Dryck samt Mässor och Möten.

Styrelse

Styrelsen för Svenska Mässan Stiftelse består av tio ledamöter. Ordförande är Roger Holtback.

Koncernledning

Svenska Mässan Gothia Towers ledningsgrupp består av sju personer. VD och koncernchef är Carin Kindbom.

Huvudmannaråd

Huvudmannarådet består av representanter från det västsvenska näringslivet.

Code of Conduct

Vårt uppdrag är att främja näringslivet, vilket vi gör genom att varje år generera besöksnäringseffekter till Västsverige. Våra besökare är också stadens besökare. Därför är samarbeten, både inom koncernen och med stadens olika aktörer, avgörande för att vi ska lyckas skapa minnesvärda upplevelser.