Organisation och bolagsstyrning

Svenska Mässan Gothia Towers ägs av Svenska Mässan Stiftelse vars syfte är att främja näringslivet

Svenska Mässan Gothia Towers ägs av Svenska Mässan Stiftelse vars syfte är att främja näringslivet

Relaterat innehåll
Styrelse, Koncernledning, Huvudmannaråd


Vi är fristående och framtidsfokuserade

Svenska Mässan Stiftelse är en ekonomiskt fristående stiftelse utan ägare och investerare med uppdrag att främja näringslivet. Svenska Mässan Stiftelse äger bolagen Svenska Mässan Gothia Towers AB, Hotellfastigheter AB, Mässans Gata AB och Sweden Meetx AB.

Allt överskott återinvesteras in i mötesplatsen Svenska Mässan Gothia Towers, som är norra Europas största mötesplats för helhetsupplevelser med ett unikt läge mitt i evenemangsområdet i centrala Göteborg. 

Styrelse

Styrelsen för Svenska Mässan Stiftelse består av tio ledamöter. Ordförande är Jan-Olof Jacke.

Koncernledning

Svenska Mässan Gothia Towers ledningsgrupp består av sex personer. VD och koncernchef är Carin Kindbom.

Huvudmannaråd

Huvudmannarådet består av representanter från det västsvenska näringslivet.

Code of Conduct

Vårt uppdrag är att främja näringslivet, vilket vi bland annat gör genom att varje år generera besöksnäringseffekter till Västsverige. Våra besökare är också stadens besökare. Därför är samarbeten, både inom koncernen och med stadens olika aktörer, avgörande för att vi ska lyckas skapa minnesvärda upplevelser. Riktlinjerna för hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och hållbart sätt finns beskrivet i vår Code of Conduct.