Varmt välkommen till oss!

Säkerhet och hälsa är alltid vår högsta prioritet och vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Från 1 december 2021 införs nya åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19. ​

Svenska Mässan Gothia Towers är en mötesplats med många olika typer av sammankomster såsom mässor, kongresser och konferenser. ​
Restriktionerna från 1 december påverkar dessa sammankomster på olika sätt. Dels beroende på vilka regelverk de omfattas av, dels beroende på vilka ytterligare smittskyddsåtgärder arrangören väljer att använda sig av.​

Från 1 december införs restriktioner för de sammankomster som ingår i sk allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och som har fler än 100 deltagare. En sådan restriktion är möjligheten att använda sig av vaccinationsbevis som huvudsaklig smittskyddsåtgärd. ​

Mässor klassas dock inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och behöver därför använda sig av andra smittskyddsåtgärder.​

Smittskyddsåtgärder som gäller för mässor från 1 december:​

 • informera besökare och utställare om hur smittspridning kan undvikas.​
 • erbjuda besökare och utställare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.​
 • utforma gångar mellan försäljningsplatserna eller montrarna så att trängsel undviks.​
 • begränsa antalet besökare och utställare i lokaler och avgränsade områden som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.​
 • utforma lokaler samt områden som anordnaren disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare och utställare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.​
 • se till att in- och utgångar till lokaler samt områden som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.​

 
Observera att en mässa kan välja att använda sig av vaccinationsbevis som en ytterligare smittskyddsåtgärd. Ovanstående punkter ska dock ändå åtföljas vid mässor.

Vid arrangemang med fler än 100 deltagare som klassas som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan vaccinationsbevis användas som huvudsaklig smittskyddsåtgärd. 

Vid dessa arrangemang gäller följande:​

 • Vid inpassage ska vaccinationsbevisets äkthet verifieras och legitimation uppvisas.​
 • Funktionärer, ordningsvakter eller annan personal behöver inte uppvisa vaccinationsbevis.​
 • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år och inte heller för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid-19 och som kan uppvisa läkarintyg.

 
Privata sammankomster såsom företagskonferenser och servering av julbord klassas inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och påverkas därför inte av de nya restriktionerna.​

Svenska Mässan Gothia Towers hotell och restauranger berörs i nuläget inte av några förändringar.

Informationen uppdateras löpande.  / 29 november 2021
 
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida om Covid-19
 
 
Sedan augusti 2021 är vi en Covid-19-certifierad anläggning. Certifieringen är genomförd av Safe Asset Group enligt en internationell kvalitetsstämpel som tagits fram för att certifiera flera mässanläggningar och köpcentrum runt om i Europa.

Vi följer naturligtvis myndigheternas rekommendationer och regler med anledning av coronaviruset. Vi följer även besöksnäringens förtydliganden, Safe to visit. Vi erbjuder en anpassad mötesplats där du kan känna dig trygg som besökare och kund på såväl våra hotell, vårt spa och våra restauranger som i våra mötes- och konferenslokaler.

Den 29 september togs deltagartaket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort samt maxantalet för privata sammankomster. Även begränsningarna för serveringsställen lyftes.

Våra besökares och medarbetares hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet och vi anpassar löpande vår mötesplats efter rådande behov och uppmuntrar också alla våra besökare att fortsätta ta ett eget ansvar för sin egen och andras trygghet.

Hjälp oss att skapa en trygg mötesplats genom att

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna och använd handsprit regelbundet.
 • Nys i armvecket.

Trygga avstånd

Som gäst och besökare på vår mötesplats är det enkelt att hålla avstånd. Golvmarkeringar finns i lobby, konferensytor, restauranger och spa. Tydliga skyltar påminner om vikten av att visa hänsyn och vår personal är  behjälplig för den som glömmer.

Trygga rutiner

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför finns det handsprit och tydliga skyltar som påminner om vikten av handhygien vid samtliga entréer, receptioner, serveringsplatser och konferensrum. Våra städrutiner har förfinats där särskild vikt läggs på utsatta ytor som receptionsdiskar, serveringsplatser, trappräcken, hissknappar och toaletter.

Trygg servering

Vi serverar mat och dryck i trygga miljöer enligt gällande rekommendationer.

Trygga möten, konferenser och mässor

Vi följer rådande riktlinjer för större sammankomster och ordnar säkra möten och konferenser. Vår kunskap och storlek är er trygghet för att mötas säkert.  All möblering sker enligt gällande direktiv.

Vi är covid-19-certifierade

Svenska Mässan har genomgått en kvalitetssäkring av sina smittskyddsrutiner och certifierats enligt standarden ”Covid-19 Compliant”. I bedömningspunkterna ingår allt från ledningssystem, riskanalyser, skyltmaterial och tillgång på handspritstationer till utbildning och säkerhetsrutiner.

Kommunikation

Kommunikation till medarbetare och besökare är en central del för att kunna erbjuda en säker mötesplats.

Därför:

* Utbildar vi vår personal löpande för att tydliggöra riktlinjer och rutiner.

* Informerar vi våra gäster om riktlinjer och rutiner på svenska och engelska.

* Har vi alltid sjukvårdsutbildad personal på plats.

Du är i trygga händer på Svenska Mässan Gothia Towers. Vi har gedigen erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete och väl fungerande rutiner och program för att hantera olika händelser och situationer.

Säkerheten på mötesplatsen är högt prioriterad och vi kan effektivt anpassa säkerhetsnivån efter behov. Som besökare är du trygg hos oss.

Svenska Mässan Gothia Towers är Covid-19-certifierade av Safe Asset Group enligt en internationell kvalitetsstämpel som tagits fram för att certifiera mässanläggningar och köpcentrum.

Gothia Towers är certifierat enligt Safe Hotels Premium Level och Well Fire-Protected Hotel. Båda certifieringarna ställer höga krav på kompetens, utbildning och tekniskt skydd.

Läs mer om Safe to visit Läs mer på Folkhälsomyndigheten