Varmt välkommen till oss!

Uppdaterad 11 januari 2022

Svenska Mässan Gothia Towers är en mötesplats med många olika typer av arrangemang som mässor, kongresser och konferenser samt hotell och restauranger. ​ Säkerhet och hälsa är alltid vår högsta prioritet och vi följer myndigheternas rådande riktlinjer och rekommendationer som påverkar vår mötesplats på olika sätt. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida om Covid-19.

Om du har frågor kring ett specifikt arrangemang på Svenska Mässan Gothia Towers som ska äga rum i närtid, sök i första hand information på arrangemangets hemsida.

Hjälp oss att skapa en säker mötesplats

Våra besökares och medarbetares hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet och vi anpassar löpande vår mötesplats efter rådande situation. Vi uppmuntrar också alla våra besökare att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och fortsätta ta eget ansvar för sin egen och andras trygghet genom att:

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna och använd handsprit regelbundet.
 • Nys i armvecket.
 •  

Nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer från 12 januari

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

 • Vid fler än 20 personer får det enbart vara sittande deltagare, sällskap om max 8 personer och 1 meters avstånd mellan sällskapen.
 • Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis samt max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskapen.
 • Maxtak på  500 personer kommer att gälla, även med vaccinationsbevis.

 
Dessutom finns föreskrifter om ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt, och informera om hur smittspridning kan undvikas.

För mässor

 • För mässor med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis samt krav på 10 kvm/person (inklusive utställare).
 • Maxtak på 500 personer kommer att gälla, även med vaccinationsbevis.

 
Dessutom finns föreskrifter avseende ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt och informera om hur smittspridning kan undvikas.

För privata tillställningar

Maxtak på 20 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster och tillställningar.

Hotell och restauranger

På serveringsställen är endast sittande gäster tillåtet, samt max 8 personer/sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskapen. Serveringsställena stänger senast klockan 23:00.

Dessutom gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att undvika att trängsel uppstår.

För att hjälpa besökare och gäster att hålla avstånd i våra restauranger har vi:

 • Golvmarkörer och informationsskyltar på plats.
 • Distansvärdar som ser till att det inte uppstår trängsel vid incheckning, vid bufféer eller vid bardiskar.
 • Fler incheckningsdiskar, kassor och frukostmatsalar vid behov.
 • Ett lägre maxantal gäster på restauranger och barer.

 
Vaccinationsbevis

Vid arrangemang där vaccinationsbevis krävs gäller följande:

 • Vid inpassage ska vaccinationsbevisets äkthet verifieras och legitimation uppvisas.
 • Funktionärer, ordningsvakter eller annan personal behöver inte uppvisa vaccinationsbevis.
 • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år och inte heller för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19 och som kan uppvisa läkarintyg.

 
Övriga smittskyddsåtgärder

Utöver myndigheternas rekommendationer och regler med anledning av coronaviruset följer vi även besöksnäringens förtydliganden, Safe to visit. Vi erbjuder en anpassad mötesplats där du kan känna dig trygg som besökare och kund på såväl våra hotell, vårt spa och våra restauranger som i våra mötes- och konferenslokaler.

Sedan augusti 2021 är vi dessutom en Covid-19-certifierad anläggning. Certifieringen är genomförd av Safe Asset Group enligt en internationell kvalitetsstämpel som tagits fram för att certifiera flera mässanläggningar och köpcentrum runt om i Europa.

Trygga avstånd

Som gäst och besökare på vår mötesplats är det enkelt att hålla avstånd. Golvmarkeringar finns i lobby, konferensytor, restauranger och spa. Tydliga skyltar påminner om vikten av att visa hänsyn och våra distansvärdar ser till att det inte uppstår trängsel.

Trygga hygienrutiner

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför finns det handsprit och tydliga skyltar som påminner om vikten av handhygien vid samtliga entréer, receptioner, serveringsplatser och konferensrum. Våra städrutiner har förfinats där särskild vikt läggs på utsatta ytor som receptionsdiskar, serveringsplatser, trappräcken, hissknappar och toaletter.

Trygg servering

Vi serverar mat och dryck i trygga miljöer enligt gällande rekommendationer.

Trygga möten, konferenser och mässor

Vi följer rådande riktlinjer för större sammankomster och ordnar säkra möten och konferenser. Vår kunskap och storlek är er trygghet för att mötas säkert.  All möblering sker enligt gällande direktiv.

Vi är covid-19-certifierade

Svenska Mässan har genomgått en kvalitetssäkring av sina smittskyddsrutiner och certifierats enligt standarden ”Covid-19 Compliant”. I bedömningspunkterna ingår allt från ledningssystem, riskanalyser, skyltmaterial och tillgång på handspritstationer till utbildning och säkerhetsrutiner.

Kommunikation

Kommunikation till medarbetare och besökare är en central del för att kunna erbjuda en säker mötesplats.

Därför:

* Utbildar vi vår personal löpande för att tydliggöra riktlinjer och rutiner.

* Informerar vi våra gäster om riktlinjer och rutiner på svenska och engelska.

* Har vi alltid sjukvårdsutbildad personal på plats.

Du är i trygga händer på Svenska Mässan Gothia Towers. Vi har gedigen erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete och väl fungerande rutiner och program för att hantera olika händelser och situationer.

Säkerheten på mötesplatsen är högt prioriterad och vi kan effektivt anpassa säkerhetsnivån efter behov. Som besökare är du trygg hos oss.

Svenska Mässan Gothia Towers är Covid-19-certifierade av Safe Asset Group enligt en internationell kvalitetsstämpel som tagits fram för att certifiera mässanläggningar och köpcentrum.

Gothia Towers är certifierat enligt Safe Hotels Premium Level och Well Fire-Protected Hotel. Båda certifieringarna ställer höga krav på kompetens, utbildning och tekniskt skydd.

Läs mer om Safe to visit Läs mer på Folkhälsomyndigheten