Varmt välkommen till oss!

Svenska Mässan Gothia Towers är en mötesplats med många olika typer av arrangemang som mässor, kongresser och konferenser samt hotell och restauranger. Säkerhet och hälsa för våra besökare, gäster och medarbetare är alltid vår högsta prioritet.
Den 9 februari tas restriktionerna som berör vår mötesplats bort och vi ser fram emot att åter välkomna er till oss!
Vi uppmuntrar samtidigt alla våra besökare att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och ta ansvar för sin egen och andras trygghet genom att:

  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Tvätta händerna och använd handsprit regelbundet.
  • Nys i armvecket.

 
Du är i trygga händer på Svenska Mässan Gothia Towers. Vi har gedigen erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete och väl fungerande rutiner och program för att hantera olika händelser och situationer.
Säkerheten på mötesplatsen är högt prioriterad och vi kan effektivt anpassa säkerhetsnivån efter behov. Som besökare är du trygg hos oss.

Sedan augusti 2021 är vi Covid-19-certifierade av Safe Asset Group enligt en internationell kvalitetsstämpel som tagits fram för att certifiera mässanläggningar och köpcentrum i pandemitider.
 
Gothia Towers är certifierat enligt Safe Hotels Premium Level och Well Fire-Protected Hotel. Båda certifieringarna ställer höga krav på kompetens, utbildning och tekniskt skydd.

Vi är covid-19-certifierade

Svenska Mässan har genomgått en kvalitetssäkring av sina smittskyddsrutiner och certifierats enligt standarden ”Covid-19 Compliant”. I bedömningspunkterna ingår allt från ledningssystem, riskanalyser, skyltmaterial och tillgång på handspritstationer till utbildning och säkerhetsrutiner.

Kommunikation

Kommunikation till medarbetare och besökare är en central del för att kunna erbjuda en säker mötesplats.

Därför:

*
Utbildar vi vår personal löpande för att tydliggöra riktlinjer och rutiner.

*
Informerar vi våra gäster om riktlinjer och rutiner på svenska och engelska.

*
Har vi alltid sjukvårdsutbildad personal på plats.

Bygget av Västlänken – Station Korsvägen

I Göteborg byggs en tunnel under de centrala delarna som ska ge staden en genomgående pendel-och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör resan enklare, snabbare och med färre byten. Korsvägen är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i och med närheten till Evenemangsstråket med Svenska Mässan Gothia Towers, Liseberg, Scandinavium, Universeum med mera.

Station Korsvägen kommer att placeras under dagens spårvagnsstation och beräknas stå klar 2026. I februari 2022 inleddes sprängningarna av berget där stationen ska ligga vilket innebär att trafiken kan komma att stängas av i ca 10 minuter upp till två gånger om dagen. Sprängningarna sker endast dagtid och förvarnas i form av en ljudsignal. Påverkan på Svenska Mässan Gothia Towers verksamhet är mycket begränsad. Den här delen av arbetet beräknas pågå till och med våren 2023.

Läs mer hos Trafikverket