Säkerhet är vår högsta prioritet

Svenska Mässan Gothia Towers är en mötesplats med många olika typer av arrangemang som mässor, kongresser och konferenser samt hotell och restauranger. Trygghet och säkerhet för våra besökare, utställare, gäster och medarbetare är alltid vår högsta prioritet.

Gedigen erfarenhet
Vi har gedigen erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete och väl fungerande rutiner för att hantera olika händelser och situationer. Vi har hög beredskap, god samverkan med berörda myndigheter och stor vana vid att hantera såväl större som mindre, nationella som internationella, arrangemang. Säkerheten på mötesplatsen är robust, högt prioriterad och kan effektivt dimensioneras och anpassas efter förutsättningar och behov.

Vårt säkerhetsarbete
Vårt säkerhetsarbete anpassas efter situation. Ett dimensionerande säkerhetsarbete handlar om att ha rätt resurser på rätt plats vid rätt tillfälle. Det innebär att säkerheten på vår mötesplats kommer att upplevas olika beroende på vilket arrangemang som pågår och hur det generella säkerhetsläget bedöms. Som mötesplats kan vi vid tillfällen välja att jobba med mer synliga och trygghetsskapande aktiviteter i form av uniformerad personal och tillträdeskontroll. Vid andra tillfällen kan vi välja mindre synliga aktiviteter, till exempel fler eller färre entréer för att reglera besökarflöden. Vi justerar och dimensionerar våra åtgärder efter rådande behov och förutsättningar.

Säkerhetsläget i Sverige
Vi följer kontinuerligt utvecklingen av säkerhetsläget i Sverige och vår omvärld noggrant och vidtar trygghetsskapande och säkerhetshöjande åtgärder utifrån rådande läge. Resurser och insatser för vår mötesplats och våra arrangemang planeras utifrån samverkan med polisen, säkerhetspolisen och andra berörda myndigheter.

Säkerhetspolisens beslut att ändra hotnivån mot Sverige beror inte på någon enskild händelse eller ett konkret hot. Det är en strategisk bedömning och en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta för att minska risken för en allvarlig händelse. Som mötesplats agerar vi på beslutet genom att intensifiera vår redan befintliga samverkan med polis och säkerhetspolis och adderar ytterligare säkerhetsåtgärder för att möta hotnivån och fortsätta vara en säker och trygg mötesplats. Exempel på förstärkta insatser är att vi ökar bemanningen av egen säkerhetspersonal samt stärker vaksamheten bland personal på vår mötesplats. I dialog med myndigheterna anpassar vi ytterligare insatser utifrån flöden och arrangemang i huset samt rådande läge.

Angående Polismyndighetens beslut 1 november 2023 om väskförbud vid större evenemang. Beslutet omfattar i dagsläget inte mässor, men det kan komma att ändras innan ditt besök hos oss. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad på respektive mässas hemsida för information om vad som gäller inför ditt besök. Även om Svenska Mässan i dagsläget inte omfattas av ett totalt väskförbud så uppmanar vi besökare att lämna väskan hemma eller att lämna in den i garderoben. Medtagna väskor kan komma att kontrolleras vid inpassage.

Väl brandskyddat hotell

Certifikatet Väl Brandskyddat Hotell® visar att hotellet har ett mycket väl fungerande brandskyddsarbete som är väl implementerat i organisationen. Förutom kraven för Brandskyddat hotell klarar hotell med Certifikatet Väl Brandskyddat Hotell också de högre kraven i certifieringen. I Väl Brandskyddat Hotell ställs även högre krav på det byggnadstekniska brandskyddet.

Safehotels

Safehotels The Global Hotel Security Standard är den enda oberoende och erkända standarden för hotellsäkerhetscertifiering i världen. Standarden omfattar över 270 kontrollpunkter inom sex områden. Gothia Towers är certifierad enligt Safehotels premiumnivå och var det första hotellet i världen att certifieras.

Bygget av Västlänken – Station Korsvägen

I Göteborg byggs en tunnel under de centrala delarna som ska ge staden en genomgående pendel-och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör resan enklare, snabbare och med färre byten. Korsvägen är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i och med närheten till Evenemangsstråket med Svenska Mässan Gothia Towers, Liseberg, Scandinavium, Universeum med mera.

Station Korsvägen kommer att placeras under dagens spårvagnsstation och beräknas stå klar 2026. I februari 2022 inleddes sprängningarna av berget där stationen ska ligga vilket innebär att trafiken kan komma att stängas av i ca 10 minuter upp till två gånger om dagen. Sprängningarna sker endast dagtid och förvarnas i form av en ljudsignal. Påverkan på Svenska Mässan Gothia Towers verksamhet är mycket begränsad. Den här delen av arbetet beräknas pågå till och med våren 2023.

Läs mer hos Trafikverket