Gothia Towers största hotellet i Europa att tilldelas miljöcertifieringen Breeam Very Good

Gothia Towers är det hittills största hotellet i Europa som miljöcertifieras enligt BREEAM, ett av världens mest använda miljöcertifieringssystem.

– BREEAM-certifieringen är ett led i Svenska Mässans vision om att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Genom att välja oss försäkrar sig våra besökare och kunder om att deras vistelse, event, kongress eller konferens lever upp till deras egna hållbarhetskrav och att vi tar vårt ansvar, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef för Svenska Mässan där Gothia Towers ingår.

Tidigare har ett femtiotal hotell i världen certifierats enligt BREEAM, men inget har haft fler än 350 rum. Gothia Towers är idag ett av Europas tio största med sina totalt 1 200 rum.

– Certifieringen är en kvalitetsstämpel för oss som visar att vi arbetar efter system som följer kravnivåer erkända som branschpraxis över hela världen. Som mötesplats med cityläge och stora besöksflöden är det viktigt för oss att vi tar vårt ansvar och bidrar till en hållbar stad. Därför är också hållbarhet en av Svenska Mässans fem huvudstrategier, säger Carin Kindbom.
Byggnadens utformning kommer att leda till att vi tillsammans med våra besökare och i vår egen drift av byggnaden använder mindre av jordens begränsade resurser och att vi därmed får ett mindre ekologiskt fotavtryck från vår verksamhet, fortsätter hon.

Certifieringen innebär att Gothia Towers på ett systematiskt sätt arbetat med de områden som är viktiga för att skapa hållbara byggnader med liten miljöpåverkan. Det innebär också att arbetet och det uppnådda resultatet granskats av en oberoende tredje part.

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och står för ”Building Research Establishment Environmental Assessment Method”. Det är världens mest använda miljöklassningssystem för byggnader. I Sverige har Sweden Green Building Council (SGBC) anpassat BREEAM till svenska förhållanden. Hotellbyggnader hanteras dock av BREEAM i Storbritannien.