Programförklaring: Helhet skapar tillväxt - Svenska Mässans planer och visioner 2016-2030


Under 2000-talet har Svenska Mässan fått upp farten ordentligt. Vi har investerat framgångsrikt inom mässor och möten, hotell, restaurang samt kultur och underhållning. Nu ska vi bygga vidare och satsa ännu mer. Nya välkomnande entréer som öppnar för större samverkan med omgivningen är ett mål. Ett annat är att stärka stadens och Svenska Mässans nya silhuett med ett fjärde och femte torn. Ytterligare ett mål är att attrahera besökare från hela världen i takt med att Göteborg förstärker sin internationella profil. Satsningen ska göra oss till Europas mest attraktiva mötesplats.

FRAMGÅNGSRIKA INVESTERINGAR

Sedan det tredje tornet stod klart 2014 har Svenska Mässan växt i alla avseenden, inte minst med hundratusentals fler besökare. Dessutom har vi ökat omsättningen med drygt 25%, ytterligare 250 miljoner, vilket har etablerat oss som ett miljardföretag. Men ännu viktigare: Våra besökare har spenderat ca 2,5 miljarder kronor på Göteborgs övriga besöksnäring, t ex andra hotell, restauranger, transporter eller underhållning. Det vill vi öka kraftigt.

Grunden är lagd, målet satt och planen är utformad. De närmaste 15 åren kommer Svenska Mässan växa vidare. Det är bra för Göteborg och hela Västsverige.

VI VILL TA GÖTEBORG UT I VÄRLDEN OCH VÄRLDEN TILL GÖTEBORG

En framgångsfaktor för Svenska Mässan är att rese- och mötesmarknaden ökar i världen. Människor och organisationer efterfrågar fler inspirerande, personliga möten satt i en helhetskontext, med upplevelser bortom själva mässan eller kongressen. Fast det betyder även att konkurrensen kring världsbesökarna ökar. För vi konkurrerar inte längre främst med mötesanläggningar i Sverige. Vi konkurrerar med de stora mötesstäderna i världen som till exempel Berlin, Barcelona och Singapore.

När vi numera rankas högt som värd för internationella kongresser kan vi locka stora kultur- och idrottsevenemang, världsartister och de viktigaste dignitärerna med de största agendorna. Indirekt kan vi även locka kvalificerad arbetskraft och spännande företagsetableringar till en intressantare och mer kreativ stad. En stad som står sig i den internationella konkurrensen, värd att besöka och stanna kvar i – där man vill spendera sin tid och plånbok.

CITYLÄGET GER EN UNIK HELHET

Det har alltid varit bra för Svenska Mässan att vara en del av Göteborg. Staden är avgörande för vår helhetsambition. Det är enkelt att resa hit och nära till allt, både service och underhållning. Det skapar en äkta stadsupplevelse för våra besökare. Samtidigt får de möta Göteborgarna hos oss, som naturliga besökare på de flesta av våra evenemang. Även samarbeten och integration med stadens andra organisationer bygger helheten: akademin, Göteborgs näringsliv, kulturorganisationer och inte minst våra grannar på evenemangsstråket, t ex nöjesparken Liseberg, Universeum Science Center och idrotts- och konsertarenan Scandinavium.

EN LÅNGSIKTIG OCH EFFEKTIV STIFTELSE

Tillsammans med andra vill Svenska Mässan vara med och driva utvecklingen av Göteborg. Vi är en privat stiftelse med bred förankring i näringsliv, politik och samhälle, vilket ger oss två stora fördelar. Den första är att vi inte har några ägare. I stället har vi ett ändamål. Vi finns till för det högre syftet att främja näringslivet. Det betyder varken aktieutdelning eller vinstdelning. Allt överskott återinvesteras i verksamheten. En stiftelse är större än enskilda individer, vilket borgar för långsiktiga åtaganden. Den andra är att vi kan verkställa våra beslut snabbt. Det krävs oftast inga fördröjande förankringsprojekt. Bara en effektiv organisation med drivkraft att genomföra planer och visioner.

PLANEN FÖR 15 ÅRS TILLVÄXT

Svenska Mässans vision är att bli “Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen”. Det är närmare än vad man kan tro. Det finns inte så många andra mötesanläggningar med våra förutsättningar. Vi har många möjligheter att utnyttja om vi vågar tänka kreativt och kommersiellt.

NYA ENTRÉER SAMVERKAR MED OMGIVNINGEN

Svenska Mässan och Gothia Towers är redan en knutpunkt i Göteborg. Det är enkelt att ta sig hit och det finns mycket att göra här. När Västlänken står klar kommer det bli ännu enklare. För Svenska Mässan innebär Västlänken bland annat nya möjligheter för internationella, såväl som lokala resenärer. Vid Korsvägens station kommer människor vilja leva, verka och bo.

För att kunna samexistera med byggnationen av Västlänken börjar vi med att utveckla vår östra entré, den i hörnet mot Focus och Liseberg. Den kommer att bli ett utmärkt komplement till våra övriga entréer, skapa nya besökarflöden och förädla stadsbilden åt det hållet. Första spadtaget tas om två år.

I andra etappen, när Västlänken är klar, kommer vår nya huvudentré att bli det första många långväga besökare ser när de kommer till staden. Svenska Mässan och övriga aktörer runt Korsvägen kommer att bli porten till och från Göteborg. Särskilt när den nordvästra entrén mot Scandinavium, som sedan står på tur att byggas om, blir en naturlig förbindelse till stadens centrum.

DET FJÄRDE OCH FEMTE TORNET

Svenska Mässans tre torn är en profilerande del av Göteborgs stadssilhuett. När det tredje tornet tog form under 2013-2014 blev det en slags symbol för tillväxt och framtidstro. I synnerhet för oss på Svenska Mässan, men även för hela Göteborg. En stad på stark frammarsch.

Ungefär samtidigt som vi börjar med den östra entrén börjar vi bygga vårt fjärde torn, beläget vid Svenska Mässans nordöstra hörn, mellan Mölndalsån och Valhalla. Om fem år kommer det vara 110 meter högt i 35 våningar – Göteborgs högsta byggnad.

I samband med att vi öppnar nya huvudentrén kommer vi även att bygga ett femte, något lägre, torn. I förlängd linje med de tre nuvarande tornen ska det utveckla den redan välkända silhuetten.

STADSLIV OCH VÄRLDSBESÖKARE

Det senaste decenniet har vi bjudit in Göteborgs stadsliv med nya restauranger, hotell med spa och kulturevenemang lätt tillgängliga i Gothia Towers. På sikt kommer vi att utveckla hela mäss- och mötesanläggningen och öppna upp för en ännu naturligare vardag. Där kommer världsbesökare och göteborgare att mötas i en öppen, berikande miljö med blandning av shopping, matupplevelser, kultur och evenemang.

EN FRAMVÄXANDE HELHET

Om femton år finns det ingen gräns mellan Göteborg, Svenska Mässan och världen. Fler besökare når hit genom bättre resvägar. De deltar i bättre, fler och större evenemang och möten. Bor i något av våra torn och äter i våra restauranger. De rör sig obehindrat in och ut i staden och åtnjuter hela dess pulserande utbud. En oförglömlig och berikande helhetsupplevelse och en god affär för stadens näringsliv och invånare. Precis som våra stiftare tänkte sig för snart hundra år sedan.