Svenska Mässan och Gothia Towers certifierade enligt hållbarhetsstandarden ISO 20121

Pressmeddelande 2015-12-16
 
Som första mötesplats i Norden med kongress-, hotell- och mötesanläggning i storleksklassen större, har Svenska Mässan och Gothia Towers blivit certifierade enligt hållbarhetsstandarden ISO 20121.
 
ISO 20121 användes första gången under OS i London 2012 och är en internationellt högt rankad standard för att säkerställa en genomgående hög nivå på hållbarhetsarbete vid evenemang. Det gäller såväl miljömässiga-, som sociala och ekonomiska aspekter.
 
– Vi är fantastiskt glada och stolta över denna certifiering, säger Carin Kindbom, koncernchef och VD på Svenska Mässan där Gothia Towers ingår. Den visar att vi sätter höga krav på vårt hållbarhetsarbete och att vi arbetar efter system som följer kravnivåer erkända som branschpraxis över hela världen.
 
ISO-certifieringen säkerställer att företag och organisationer leder, styr och förbättrar genomförandet av möten och evenemang på ett hållbart sätt. Det kan exempelvis röra sig om att minimera avfall, öka tillgänglighet och minska belastningen långsiktigt genom tillvaratagande av våra resurser.
 
– Certifieringen är ett led i att stärka vår internationella positionering och vår ambition om att locka ännu fler internationella gäster till att förlägga sitt möte hos oss och i Göteborg, säger Carin Kindbom. Vår vision är att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen och däri ingår hållbarhet. För oss är det viktigt att våra besökare och kunder kan förvissa sig om att deras vistelse, event, kongress eller konferens lever upp till deras egna hållbarhetskrav. Som mötesplats med cityläge och stora besöksflöden är det viktigt för oss att vi tar vårt ansvar och bidrar till en hållbar stad. Det tjänar vi alla på.
 
Certifieringen omfattar Svenska Mässan och Gothia Towers verksamheter inom hotell, restaurang och möten.