Rekordår för Svenska Mässan Koncernen

Under 2015 ökade Svenska Mässan koncernen, där Gothia Towers ingår, det totala antalet besök med 26 procent till nästan 1,8 miljoner besök, vilket är nytt rekord. HUI Research beräknar koncernens besöksnäringseffekter till 2,6 miljarder kronor. Koncernen gör också en toppnotering med 1,2 miljarder kronor i omsättning.

– Resultatet visar att vi har attraherat nya besökare och affärer till Göteborg. För varje krona som spenderas hos oss, spenderas cirka 2,50 kronor på andra aktiviteter i staden, bland annat shopping, taxi, hotell, restauranger, museer och andra sevärdheter, säger Carin Kindbom, VD och koncernchef Svenska Mässan.

Enligt HUI Research bidrog Svenska Mässan till drygt 1 100 årsarbetstillfällen i Göteborg, utöver koncernens 730 helårsanställda.

– Det är glädjande att se att vi bidrar till fler arbetstillfällen i staden, säger Carin Kindbom. Vårt uppdrag är att främja näringslivet vilket vi gör genom att bidra till en högre attraktionskraft till Göteborg, som förutom besöksnäringseffekterna även genererar fler arbetstillfällen.

Omsättningen för koncernen uppgick 2015 till 1,2 miljarder kronor, en ökning med 28 procent jämfört med 2014. Resultatet före finansnetto uppgick till 158 miljoner kronor, vilket stärkte soliditeten.

Bidragande orsaker till ökningen är ett starkt mässprogram med bland annat Scanpack, Kvalitetsmässan, Elfack och Bokmässan, men också att allt fler internationella möten och kongresser arrangerats. Två av de enskilt största internationella kongresserna under 2015 var World of Coffee i juni där 6 100 baristor och kaffeproducenter från 81 länder deltog, samt Euro Attractions Show i oktober där 7 500 delegater från den internationella nöjesparksindustrin besökte både Svenska Mässan, Liseberg och Göteborg.

– Miljardinvesteringen som vi gjorde i mötesplatsen 2011-2014 har fått ett mycket bra mottagande på marknaden, både nationellt och internationellt. Resultatet visar att vi har attraherat nya besökare, men vi ser även att besökare som kommer tillbaka till vår mötesplats och till Göteborg gärna stannar lite längre, säger Carin Kindbom.

I december 2015 lämnade Svenska Mässan in en begäran om planbesked för en utbyggnad av mötesplatsen som under en femtonårsperiod bland annat omfattar två nya torn, en ny arkad samt utbyggda entréer.

– Vår ambition är att fortsätta växa och bidra till Göteborgs näringsliv och attraktionskraft, säger Carin Kindbom. Vår vision är att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen.

OM SVENSKA MÄSSAN

Svenska Mässan koncernen, där Gothia Towers ingår, ägs av Svenska Mässan stiftelse med syftet att främja näringslivet. Stiftelsen är ekonomiskt fristående vilket innebär att det inte finns några ägare eller investerare. Alla investeringar sker på egna meriter och allt överskott återinvesteras i verksamheten. Svenska Mässan koncernen har en omsättning på cirka 1,2 miljarder och har cirka 730 årsanställda. Under högsäsong uppgår personalstyrkan till drygt
1 200 anställda per månad.

FAKTA OM HUI RESEARCH RAPPORT:

Svenska Mässan koncernen genererade, enligt HUI Research, totalt 2,6 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborgsregionen under 2015. Det är en ökning med 300 miljoner jämfört med 2014. Pengarna spenderades främst inom kultur, shopping, hotell, restauranger, taxi, med mera.

Totalt gjordes 1 770 676 besök på Svenska Mässan under 2015 vilket motsvarar 26 procent mer jämfört med 2014. Inräknat är besökare på mässor, möten, hotell och restauranger.

HUI Research beräknar att koncernens besöksnäringseffekter på 2,6 miljarder kronor motsvarar omkring 1 100 årsarbetstillfällen i Göteborg utöver anställda inom Svenska Mässan koncernen. Med årsarbetstillfälle avses en persons heltidsanställning under ett år.