Svenska Mässan stärker sin position som internationell mötesplats

Idag presenteras den tredje delen av Svenska Mässans expansionsplaner fram till 2030. Planerna omfattar utbyggda entréer, flexibla mötes- och eventytor samt ökad hotellkapacitet. I denna tredje del läggs fokus på en utbyggd huvudentré med terrass och en hotell- och kontorsbyggnad vid Korsvägen. Planerna är nu kompletta och första spadtaget för nya entréer tas redan 2017.

– De senaste två åren har vi haft en organisk tillväxt på 35 procent och ökat antalet besök med 30 procent, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef Svenska Mässan, där Gothia Towers ingår. Vi behöver påskynda expansionen för att ta till vara på våra möjligheter att växa internationellt och attrahera fler besökare till staden. Vår vision är att skapa Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen.

På grund av marknadens behov och Västlänkens station vid Korsvägen prioriteras nya och utbyggda entréer. Arbetet påbörjas redan i år.

– Entréerna är viktiga att utveckla för att öka besökskapaciteten så att vi kan genomföra fler och olika typer av arrangemang parallellt. Med en utbyggd huvudentré mot Korsvägen vill vi skapa de ytor som krävs för att ta emot större besöksgrupper. Sista pusselbiten är nu lagd och med utbyggda entréer, flexibla mötes- och eventytor samt ökad hotellkapacitet har vi nu tydliggjort våra ambitioner och planer fram till 2030, säger Carin Kindbom.

Den nya hotell- och kontorsbyggnaden som planeras i anslutning till Korsvägen, knutpunkt för stadens evenemangsstråk, beräknas bli drygt 30 våningar hög.

– Vi utökar därmed hotellkapaciteten med cirka 350 hotellrum samt flera kontors- och möteslokaler, säger Carin Kindbom. Planerna omfattar också i ett senare skede ytterligare en hotell- och kontorsbyggnad, belägen vid Mölndalsån. Målet är en total hotellkapacitet år 2030 på cirka 2 000 rum.

Svenska Mässan är en ekonomiskt fristående och privat stiftelse som inte har några ägare eller investerare. Alla investeringar och finansieringen sker på egna meriter och överskotten kan återinvesteras fullt ut i verksamheten.

– Stiftelsens uppdrag är att främja det västsvenska näringslivet och i takt med investeringarnas genomförande kommer de betydelsefulla besöksnäringseffekterna öka kraftigt. Detta kommer att gynna hela staden och regionen, säger Roger Holtback, stiftelsens ordförande.

Svenska Mässans planer presenterades i en programförklaring 2015 och investeringsplanen
fram till 2030 uppskattas i dagsläget till mellan 4 och 5 miljarder kronor.

– Göteborg är en spännande och snabbt växande stad och kommer att vara så i många år framöver med en historisk byggboom på ingång. Vi vill genom våra expansionsplaner kraftfullt bidra till att stärka staden som mötesplats med internationell lyskraft. Våra ambitiösa planer är ett uttryck för vår stora framtidstro, men kan komma att behöva anpassas beroende på den verklighet vi möter, säger Roger Holtback.

En begäran om planbesked för utbyggd huvudentré och en hotell- och kontorsbyggnad vid Korsvägen lämnades idag in till Göteborgs stad.

Läs också:
Programförklaring: Helhet skapar tillväxt – planer och visioner 2016-2030 (2 december 2015)
Pressmeddelande: Svenska Mässan växlar upp (2 december 2015)
Pressmeddelande: Svenska Mässan tidigarelägger expansion av eventytor (2 mars 2017)

Ladda ner
Svenska Mässans hotell- och kontorsbyggnad samt huvudentré (2 MB)
Svenska Mässans huvudentré och hotellbyggnad (3 MB)
Svenska Mässan år 2030 (161 kb)
Roger Holtback, ordförande, och Carin Kindbom, vd och koncernchef (1 MB)
Roger Holtback, ordförande, och Carin Kindbom, vd och koncernchef (5 MB)