Idas tips: Knuffas lagom!

Små välmenta knuffar kan göra stor skillnad.
Det högaktuella, Nobel-belönade begreppet “nudging” fokuseras på Nordiska Skolledarkongressen 13−14 mars 2018.
− Man kan förklara det som ett sätt att göra det lätt att välja rätt, säger Ida Lemoine, beteendestrateg.

Ida Lemoine pratar om “nudging” på Nordiska Skolledarkongressen.

Direkt översatt från engelskan betyder nudging just knuffande. Begreppet skapades av den amerikanske ekonomen Richard Thaler som i söndags mottog 2017 års pris i ekonomi till Alfred Nobels minne.
− Nudging är tillämpad beteendeekonomi. Man utgår från psykologi och mänskligt beslutsfattande när man utformar olika lösningar runt omkring oss, förklarar Ida Lemoine, VD på Beteendelabbet.
Hennes företag jobbar med nudging i praktiken, både mot privata och offentliga uppdragsgivare. Ofta med målet att nå effektiva, hållbara lösningar.
På Nordiska Skolledarkongressen 14 mars håller hon ett seminarium med den talande rubriken “Nudging − en knuff i rätt riktning”.
Det handlar alltså om att påverka människors beteende. Att tänka igenom rutinmässiga val och med en liten knuff göra det enkelt att välja det rätta.
Vilket kan få stora konsekvenser, inte minst i skolans värld. Ida Lemoine lyfter fram några amerikanska studier. En gäller intagningen till högre utbildning.
− Man såg att många som anmält sig till att studera på universitet innan sommaren inte registrerade sig i tid till terminsstarten efter sommaren. Den mänskliga faktorn gjorde att man, helt enkelt, inte höll koll på deadline.
− Då testade man en enkel lösning: skickade ett SMS till alla som anmält sig, vilket ledde till en mycket högre registreringskvot.
En lätt knuff i rätt riktning, alltså.
I ett annat fall hade en skola stora närvaroproblem. En anledning till att elever stannade hemma visade sig vara att de inte hade några rena kläder.
− Lösningen blev att sätta in tvättmaskiner i skolan, där ungdomarna kunde tvätta sina kläder. Det slog väldigt väl ut och elevnärvaron höjdes markant.
Ett tredje exempel gällde flera skolor som hade ett stort matsvinn. Eleverna plockade åt sig mer mat än de orkade äta och slängde resten.
− Man löste det bl a genom att göra tallrikarna mindre och ta bort brickorna i skolmatsalen. Svinnet minskade drastiskt.
Ida tror att nudging kan användas för att möta många av skolans utmaningar och skapa en bättre skolmiljö även i Sverige.
− Med små medel kan vi skapa stora förändringar i våra beteenden. Det behöver inte vara så komplicerat, vi måste förstå enkelheten i vårt sätt att fungera.

Läs mer om progammet på Nordiska Skolledarkongressen