”Bra ledare förstår att de har ett ansvar”

Simon Sinek är ledarskapexpert, föreläsare och författare till böckerna Start With Why och Leaders Eat Last. Kanske mest känd är han för sitt TED-talk How great leaders inspire action, som är ett av de mest sedda någonsin på ted.com.

So,pm Sinek

Vad kännetecknar ett bra ledarskap?

– Bra ledare förstår att de har ett ansvar för människorna i sin organisation. Ledarskap handlar inte om att vara den som bestämmer, det handlar om att ta hand om dem du ansvarar för. Du kan inte leda ett företag, du kan bara leda människor.

Hur blir man en bra ledare?

– Öva, öva, öva. Och du måste misslyckas en hel del och du måste försöka igen och igen och igen. Det är en färdighet som alla andra och som kräver att du lär dig, studerar och övar. Och med tiden blir du expert. Det är en övning i empati. Det handlar om att ta hänsyn till hur dina beslut påverkar människors liv och inte bara ekonomin.

Du pratar mycket om ”the circle of safety”, vad är det?

– Det finns alla möjliga sorters påtryckningar, hot och faror utanför din organisation, till exempel konkurrens, börsen, ekonomin och annat. Dessa saker är konstanta och utom din kontroll. Det enda du kan påverka är förhållandena inom organisationen, och om vi känner oss trygga bland våra egna betyder det att vi inte fruktar varandra. Den naturliga mänskliga reaktionen på det är tillit och samarbetsvilja. Det är vad jag menar med ”the circle of safety”. Detta kan enbart uppnås med ett gott ledarskap.

Vad händer om man inte skapar ”the circle of safety”?

– Avsaknaden av ”the circle of safety” betyder att det både finns faror utanför och inom organisationen. Och det här skapar svårigheter. 99 procent av de problem som en organisation står inför handlar sannolikt om ledarskapet.

Du säger att ledarskap är ett val, vad menar du med det?

– Vi kan välja att leda en organisation bra och vi kan välja att leda den dåligt. Vi kan välja att prioritera andra människors liv framför våra egna personliga intressen. Hur vi tar hand om andra är helt vårt eget val.

Tycker du att du själv är en inspirerande ledare?

– Jag arbetar hårt för att vara den ledare som jag önskar att jag hade haft. Och jag försöker att göra de saker som jag pratar om.

Tre inspirerande ledare enligt Simon Sinek

  1. Påven. ”Eftersom han står för något inkluderande och även är populär utanför den katolska kyrkan.”
  2. Lady Gaga. ”Hon får människor som annars ses som udda att känna tillhörighet. Och hennes budskap är alltid positivt och alltid samma.”
  3. Elon Musk. ”Han har en syn på världen som är annorlunda. Och han har upprepat sina framgångar flera gånger, vilket är ett tecken på en bra ledare.”

 

Text: Hanna Klumbies Bild: Hannes Ojensa

Simon Sinek föreläste på Hjärntillskott på Svenska Mässan i november 2015.