Ny världskonferens sätter fokus på kvalitet

Tom Johnstone är en av huvudtalarna på den första Excellence Summit, här flankerad av två av konferensens initiativtagare och arrangörer, Mats Deleryd, VD på SIQ och Lars Sörqvist, vd på Sandholm Associates.,

I september 2018 arrangeras för första gången Excellence Summit.
Det är en helt ny återkommande global kvalitetskonferens för näringslivet.
– Den handlar bland annat om hur man uppnår excellens inom ledarskap, förbättring, digitalisering och hållbarhet, säger Mats Deleryd, VD på SIQ, som är en av medarrangörerna till konferensen.

Sedan snart två år har arbetet pågått med att bygga upp en helt ny global kvalitetsarena i Göteborg. Målet är att samla ledare och kvalitetsprofessionella på företag från hela världen för att diskutera kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Den första Excellence Summit arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg, 11-12 september 2018.
– Redan nu kan vi berätta om några av huvudtalarna. En av dessa blir från svenskt håll Tom Johnstone, tidigare VD på SKF, säger Mats Deleryd.
Exempel på andra spännande talare som är klara för konferensen är Sunil Sinha som är en av Tata Groups högsta ledare, Elmer Corbin som leder IBM:s Watsonprojekt samt Greg Watson som idag är en av världens mest betydelsefulla kvalitetsexperter.

Fyra aktuella områden

Excellence Summit 2018 har detta första år huvudtemat The future of quality and the quality of future! Konferensen kommer att vara uppbyggd kring fyra mycket aktuella områden:
• Leadership and culture for excellence
• Improvement and innovation for excellence
• Digitalization for excellence
• Excellence for Sustainability
– Inom dessa fyra områden kommer deltagarna att möta en mängd intressanta talare från företag samt ledande forskare inom området. Erfarenheter och nya kunskaper kommer att förmedlas genom föredrag, workshops och paneldiskussioner.
Parallellt arrangeras en omfattande branschmässa där besökarna kan möta företag som är verksamma inom kvalitetsområdet.
– Målgruppen för konferensen är primärt näringsliv, men alla som arbetar med eller är intresserade av kvalitet och förbättringar kommer med säkerhet att finna många godbitar.
Konferensen är en samlingsplats för både nationella och internationella kvalitetsorganisationer och arrangeras av Svenska Mässan, SIQ och Sandholm Associates i samarbete med SFK, Lean Forum, SIS, SQMA, IAQ, ASQ, EOQ och JUSE.

Läs mer om Excellence Summit: