Möt din nya doktor

Digitala läkarbesök, uppkopplade vårdrum och smarta sjukhusrobotar. Den svenska vården blir allt mer digital och Sveriges ambition är att bli världsledande inom e-hälsa. Vägen dit går via Vitalis, en av världens största mässor på området.

Vård och omsorg är en av de branscher i Sverige som just nu befinner sig i snabbast förändring. Moderna, tekniska lösningar har visat sig fungera väldigt bra, och intresset från allmänheten har varit stort. De senaste årens lanseringar av bland annat Kry, Min Doktor och Visiba – tre tjänster där vårdtagare kan träffa läkare via videosamtal i stället för på vårdcentralen – har blivit mycket framgångsrika och lockat hundratusentals användare.

– I Sverige har vi väldigt teknikvana medborgare. De flesta har en dator och en smartphone och är vana vid att använda dessa. Vi är helt enkelt mottagliga för ny teknik och nya möjligheter, säger Maria Sterner, affärsansvarig för Vitalis.

Vitalis är världens näst största e-hälsomässa och fungerar som Nordens ledande mötesplats för framtidens vård och omsorg. Hit kommer 4 500 beslutsfattare från kommuner, landsting, vårdföretag och akademi, och träffas för erfarenhetsutbyte, inspiration och kompetensutveckling.

– Intresset för Vitalis är jättestort och fortsätter växa, säger Maria Sterner. På fyra år har mässan fördubblats, och på ett år gick vi från 118 till 180 utställare. Det hänger samman med ett ökat intresse för e-hälsa och digitalisering av vården.

Roboten Pepper kommer att visas på årets Vitalis. Robotar blir allt vanligare på sjukhus och i dag kan de bland annat assistera i operationssalen. 

Vitalis är också en mässa som ligger helt rätt i tiden. Sverige har redan i dag kommit mycket långt på området, men ambitionerna är ännu högre. I satsningen Vision e-hälsa 2025 har regeringen, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting deklarerat att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda e-hälsans och digitaliseringen möjligheter, för att på så vis göra det enklare för människor att nå och bibehålla en god och jämlik hälsa.

– Det känns bra att vi i Sverige ser så positivt på möjligheterna. E-hälsa är en väldigt bred fråga som täcker in hela kommunala sektorn och äldreomsorgen, och berör allt från dokumentation och informationshantering till lösningar som gör att vi kan bo hemma längre eller träffa vår läkare online. Och extra roligt är det att vi har kommit så långt på Vitalis, säger Maria Sterner.

Årets upplaga av Vitalis innehåller bland annat ett tre dagar långt konferensprogram med 200 olika seminarier. Men här finns också en traditionell mässa som visar nya produkter och lösningar. Ett område som är extra stort på mässan i år är artificiell intelligens, AI.

– AI är ett fenomen som det har pratats om i många år, men där vi nu ser många exempel på hur det faktiskt används i verkligheten, säger Maria Sterner.

AI kan användas för att fatta underbyggda beslut och göra analyser, som ofta är bättre analyser än den mänskliga hjärnan kan göra.

Ett av de mest populära inslagen på Vitalis är också det som kallas för Intelligent Hospital Pavilion , IHP. Här bygger man upp en sjukhusmiljö med två vårdrum, där olika leverantörer kan visa sina digitala vårdlösningar. Sedan används skådespelare för att skapa scenarion där lösningarna får användas i praktiken.

– IHP har varit otroligt populärt, säger Maria Sterner. I den ordinarie utställningen har varje företag en egen monter där de visar sin lösning. Men då får ju besökarna bara se en del av kedjan. I IHP kan vi visa upp hur väl det kan fungera när allting får samspela, så att man kan få en glimt av tekniken när den fungerar som allra bäst.

2018 års Vitalis pågår 24–26 april 2018.

Fem heta e-hälsotrender

  1. Robotar blir allt vanligare på våra sjukhus. Dels är de effektiva för göra transporter inne på sjukhusen, men de fungerar bra även i operationssalar. Robotar assisterar i dag operationer inom bland annat kirurgi, urologi och gynekologi.
  2. Sökmotorkoll. Vad människor googlar på i dag är ett tydligt tecken på vad som händer i vården i morgon. Genom att följa till exempel Google Trends kan vården få en förvarning om när vinterkräksjukor och vinterhalkor kommer.
  3. AI (Artificiell intelligens) är ett mycket bra sätt att analysera information. I dag kan AI till exempel analysera röntgenbilder och dra slutsatser utifrån stora mängder data.
  4. Digitala läkarbesök. Genom att låta läkarkonsultationer ske över ett videosamtal blir vardagen enklare för den vårdsökande, samtidigt som väntrummen skonas från bakterier. Digitala läkarbesök har fått ett stort genomslag det senaste året.
  5. Appar. Möjligheterna för appar är näst intill oändliga. I dag kan diabetiker bevaka sitt blodsocker i realtid i mobilen, och medicinförpackningar kan kopplas upp och skicka en påminnelse när patienten glömmer att ta en tablett.

 

Text: Magnus Carlsson Bild: Softbank Robotics & Svenska Mässan