Svenska Mässan står starkt inför sitt nya sekel

Under 2017 ökade Svenska Mässan antalet mässbesökare med i genomsnitt 5 procent jämfört med tidigare genomförande. Den totala besökssiffran för Svenska Mässan koncernen, där Gothia Towers ingår, var 1,8 miljoner. Svenska Mässans turistekonomiska effekter för 2017 uppgick till 3,1 miljarder kronor enligt beräkningar baserade på årssiffror från SCB / Tillväxtverket.

– Resultatet visar att vi fortsätter attrahera nya besökare och affärer till Göteborg. Besöksökningen för mässor är ett tecken på att den fysiska mötesplatsen och det personliga mötet blir allt viktigare i en digitaliserad värld, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef Svenska Mässan. De starka besöksflödena visar också att vi behöver fortsätta expandera.

Enligt beräkningar baserade på årssiffror från SCB / Tillväxtverket bidrog Svenska Mässan till drygt 2 100 helårsarbetstillfällen i Göteborgsregionen.

– Det är fantastiskt att se hur vår verksamhet bidrar till fler arbetstillfällen, säger Carin Kindbom. Svenska Mässan är stiftelseägt och vårt uppdrag är att främja näringslivet. Det gör vi genom att generera arbetstillfällen och turistekonomiska effekter där våra besökare spenderar både tid och pengar på shopping, taxi, hotell och restauranger i regionen.

Omsättningen för Svenska Mässan koncernen uppgick 2017 till 1 247 miljoner kronor. Resultatet efter avskrivningar uppgick till 113 miljoner kronor. Ett starkt kassaflöde på 180 miljoner kronor gör att Svenska Mässan bara under 2017 kunde återinvestera 188 miljoner i mötesplatsen i exempelvis nya lokaler, nya restaurangkonceptet, ny entré och insatser för ökad digitalisering.

Bakom resultatet ligger framgångsrika mässor inom industri- och samhällssegmentet samt en hotellverksamhet som haft en fortsatt positiv utveckling och som under det senaste året vuxit kraftigt. Internationella möten och kongresser bidrog också till den goda utvecklingen. Ett sådant exempel är ECOC, Europas största kongress för fiberoptik, som samlade 4 000 deltagare från Europa, Asien och Nordamerika i Göteborg under fem dagar.

Under 2018 firar Svenska Mässan 100 år. Sedan 1918 har mötesplatsen utvecklats från en nationell mässa till en global mötesplats med allt från hotell, show, restauranger och spa till mässor och olika typer av mötesarenor. Visionen är att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen.

– Vi ser fram emot 2018 som ser riktigt bra ut. Vi har ett ovanligt välfyllt år med bland annat flera stora industrimässor, två shower på The Theatre och många intressanta nationella och internationella mötesprojekt. Vår ambition är att fortsätta växa och i samarbete med aktörer inom staden, näringslivet och akademin ytterligare stärka vår position, säger Carin Kindbom.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta:
Carina Dietmann
Kommunikationsdirektör
031-708 80 33

OM SVENSKA MÄSSAN
Svenska Mässan koncernen, där Gothia Towers ingår, ägs av Svenska Mässan Stiftelse med syftet att främja näringslivet. Stiftelsen är ekonomiskt fristående vilket innebär att det inte finns några ägare eller investerare. Alla investeringar sker på egna meriter och allt överskott återinvesteras i verksamheten. Svenska Mässan koncernens vision är att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Läs mer på www.svenskamassan.se