Hur investerar man rätt i sjukhus?

Medicinsk teknik är ämnet för SAMTIT.

Det finns mycket att tänka på vid om- och nybyggnad av sjukhus.
Ämnet är högaktuellt, inte minst med tanke på den politiska turbulensen runt Nya Karolinska i Solna.
På SAMTIT-kongressen, parallellt med Vitalis, diskuteras bl a vikten av standardiserad upphandling, med säkerhet och kvalitet i centrum.

SAMTIT står för Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik & IT. En ideell förening för både personal inom sjukvården och leverantörsledet.
De runt 700 vårdmedlemmarna består av sjuksköterskor och undersköterskor, framförallt på ”teknikintensiva” avdelningar, medicintekniska ingenjörer, upphandlare, m fl. Dessutom har SAMTIT ca 130 företagsmedlemmar.
Varje år samlas de till kongress med både experter och inspirationsföreläsare.
– I år har vi den för första gången i Göteborg. Tidigare har vi varit för små för Svenska Mässan, men vi har ökat både antalet deltagare och utställare för varje år, säger Anders Lindgren på SAMTIT.
25–27 april samlas rekordmånga, runt 700 kongressdeltagare, i Svenska Mässans kongresshall. Även intresset för utställningen, totalt 110 utställare, som håller till i foajén och de angränsande hallarna är större än någonsin.
Huvudfrågorna för kongressen är patientsäkerhet och vårdmiljö, speciellt hur man tänker vid om- och nybyggnad av sjukhus.
Vikten av att planera väl vid stora sjukhusinvesteringar har ju aktualiserats av händelserna vid Nya Karolinska, som orsakat en intensiv politisk debatt.
Även SAMTIT-kongressen tar upp tråden i seminarier kring nya BOIC, Bild- och Interventionscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset och nyttan med standardisering och vikten av standarder vid upphandling – när säkerhet och kvalitet står i centrum.
Andra programpunkter fokuserar PTS, program för teknisk standard, ergonomiskt ljus, högteknologiska vårdmiljöer, användbara IT-system i vården och samspelet mellan människa och teknik ur ett säkerhetsperspektiv.
Som vanligt bjuder SAMTIT även in vårdmedlemmar och leverantörer att tävla om SAMTIT:s vandringspriser i klassen ”Bästa instruktionsfilm” och ”Bästa interaktiva utbildningsprogram”

 

Boka plats på SAMTIT