MIE vill göra data till kunskap

MIE handlar om att hitta kunskap i medicinsk data.

Att bygga kontinenter av kunskap i oceaner av data.Det är temat för den prestigefyllda internationella konferensen MIE (Medical Informatics in Europe), som hålls varje år någonstans i Europa.I år är det Sveriges tur. Det var tio år sedan sist.

MIE arrangeras på Svenska Mässan 24–26 april, parallellt med Vitalis.
Senast MIE arrangerades i Sverige var 2008, även då parallellt med Vitalis.
– Men det var ett separat arrangemang. Vi delade bara lunch och fest, säger Hans Almvide, konferensansvarig på Vitalis.
– Den här gången delar vi vissa programpunkter, bl a tre internationella keynotes. Alla konferensdeltagare på Vitalis kan också ta del av MIE-föreläsningarna.
Temat för årets MIE är Building continents of knowledge in oceans of data: The future of co-created eHealth.
– Jag tycker det är väldigt bra uttryckt, säger Lars Lindsköld på SFMI, Svensk förening för medicinsk information, står som värd för MIE-konferensen.
– Tänk bara på hur fruktansvärt mycket data vi samlar in om våra patienter. Och ändå har vi ju inte riktigt förmågan att tillgodogöra oss det som kunskap.
Han instämmer i att lösningen ligger i ökad samverkan kring eHälsa:
– Det gäller såväl mellan vårdgivare och patient som över organisationsgränser. Hur vi ska lösa kommunikationsproblemen är ett ständigt aktuellt ämne på Vitalis.
Särskilt glad är han för den matchmaking-tjänst som arrangeras av EEN, Enterprice Europe Network, och BRG, Business Region Göteborg.
– Den kallas ”I wish, I could”, ett väldigt bra namn tycker jag. Den underlättar för delegater och företag att träffas öga mot öga och verkligen samtala med varann.

Läs mer om MIE.