Världens högsta trähus presenteras på mässan

Mjøstårnet som når 80 meter i full höjd blir världens högsta trähus.

Ny statistik från branschen visar att flerbostadsbyggandet i trä ökade för tredje året i rad.
Men det är inte bara mängden som ökar, utan också höjden.
Lagom till Trä & Teknik når världens högsta trähus Mjøstårnet i Norge sin högsta höjd.
– Vi kommer att presentera Mjøstårnet på mässan, säger Stefan Sundqvist, affärsansvarig för Trä & Teknik, 28-31 augusti.

Trä som material är den gemensamma nämnaren för Trä & Teknik 2018 som visar hela bredden i näringskedjan: från skog och sågverk till produktion, byggande och snickeri. Men också utveckling av nya material och forskning.
– Det som gör vår mässa unik i Norden är att vi vänder oss till alla professioner som arbetar med eller använder trä
Byggboomen speglas på flera sätt på årets mässa, där byggindustrikoncernen Moelven blir ny samarbetspartner.
– Moelven går in både som utställare på mässan och håller flera seminarier om att bygga effektivt i trä där de bland annat lyfter fram flera case.
Ett av de mer spektakulära är Mjøstårnet i Brumunddal i Norge, världens högsta trähus, som byggs av Moelven Limtre AS. Lagom till mässan når det 18 våningar höga trähuset sin fulla höjd på drygt 80 meter. Huset som är bygg med en unik träkonstruktion är inte bara miljövänligare än motsvarande byggnation i betong, det är också lättare, mer kostnadseffektivt och byggs snabbare.
Men det är långtifrån det enda höghusprojektet. I London planeras två gigantiska trähus, Oak Tower 1 och 2, som ska bli 300 meter höga. På Trä & Teknik berättar Kevin Flanagan från PLP Architecture mer om planerna.
Och i Japan planerar man att bygga ännu högre! Byggjätten Sumitomo Forestry projekterar ett 350 meter högt trähus i Tokyo, som ska stå klart till företagets 350-årsjubileum 2041.
– Projekten väcker förstås många frågor kring dimensioneringar, fukt, brand, akustik, m m, konstaterar Annika Persson.
– De fångar vi upp i seminarier på Bygga i trä-scenen i samarbete med Svenskt Trä, Träbyggnadskansliet och RISE.
Stort fokus ligger på att bygga i trä. Utvecklingen är exceptionell just nu: Trähusbarometern, som presenterades av TMF (Trä- och möbelföretagen) i onsdags, visar att flerbostadsbyggandet i trä ökade med 29 procent i fjol.
2016 var ökningen 55 procent och 2015 35 procent. I absoluta tal innebär det en tillväxt från 1 691 nybyggda lägenheter i hus med trästommar 2014 till 3 797 lägenheter 2017.
Produktionen har alltså mer än fördubblats på tre år!
Prognosen för 2018 visar en fortsatt stark utveckling. Samtidigt har andelen trähus av den totala bostadsproduktionen ökat från 8,8 till 10,9 procent.

 

Läs mer om Trä &  Teknik.