"Det finns fyra orsaker till att man lyckas eller misslyckas vid förhandlingar"

Han har titlar som FN:s vice generalsekreterare, Sveriges utrikesminister och USA-ambassadör i ryggsäcken. Där finns också gedigen erfarenhet av medling vid konflikter i världens alla hörn, bland annat Iran/Irak-konflikten och Darfurkonflikten i Sudan. Om det är någon som har nyckeln till en framgångsrik förhandling så är det Jan Eliasson.

Vad har du lärt dig under åren som medlare och förhandlare?

– Det finns fyra orsaker till att man lyckas eller misslyckas vid förhandlingar. Det första är ordets betydelse. Det talade och skrivna ordet är det viktigaste instrument vi har för att påverka, övertyga och väcka intresse och känslor. Se till att samla ord och värdera ordets valörer. Det andra är timing. Analysera tidpunkten noga – ofta lägger man fram förslag för sent men nästan lika ofta för tidigt. Det tredje är kulturförståelse. Visa respekt för den miljö och kultur som du befinner dig i. Och till sist vikten av personliga relationer. Visa hederlighet, skapa tillit och var förtroendeskapande. Parterna är ofta spända och nervösa och då gäller det att inge lugn.

Vad har du lärt dig om ledarskap?

– Man måste inse att man aldrig är ensam i ett ledarskap. Man måste vara ett team. Alla ska känna sig sedda och veta att de har en roll. Man kan kräva lojalitet, men man måste också visa lojalitet. En chef måste backa upp sin personal och stå för de beslut som tas.

Hur ser framtiden ut för världen?

– Det är en dyster värld vi har, det ska vi inte förneka. Det finns mycket oförutsägbarhet, inte minst i de signaler som kommer från den amerikanska presidenten. Då gäller det att vi står fast vid öppenheten i och mellan våra samhällen. Vi måste värna om respekten för andra kulturer och inte använda hot utan i stället diplomati. Det har varit en period av bristande diplomati nu. Vi ska veta att dialog inte är någon eftergift utan ett sätt att kommunicera och få problem lösta. Det gäller att vi kämpar på och inte ger upp. Politikern och diplomaten Alva Myrdal sade en gång när någon påstod att total nedrustning inte var möjlig: ”Unge man, det är ovärdigt att ge upp!” Det får man komma ihåg. Man blir starkare i uppförsbackar.

När du föreläser om internationell utveckling talar du om hot och hopp. Berätta om det!

– Hotet är konflikter som inte tar slut, risken för kärnvapenkonfrontation, klimatfrågan och polariseringen inom våra samhällen. Hoppet är kvinnans fulla frigörelse, som jag tror kommer att ske denna eller nästa generation. Hoppet är också ungdomar, kunskap och internationellt samarbete. Vi måste alltid landa i hoppet.

3 egenskaper som krävs för att vara en bra förhandlare.

  • Tålmodig. Ha tålamod och tappa aldrig humöret.
  • Positiv. Tänk konstruktivt och se möjligheterna i situationen.
  • Personlig. Associera till sådant som du själv har upplevt och visa medkänsla.

 

Jan Eliasson deltar i Hjärntillskott på Svenska Mässan den 22 maj.

Skribent: Hanna Klumbies