Världen lockas av Göteborg

Satsningen på den globala marknaden har gett effekt. Göteborg och Svenska Mässan har på kort tid vunnit flera stora internationella kongresser.
– Här finns unika kvaliteter som många lockas av, säger Malin Erlandsson på Svenska Mässan.

Marknaden för internationella konferenser och kongresser har förändrats de senaste åren. Svenska Mässan arbetar strategiskt
för att vara med i utvecklingen och för att internationalisera sin egen affär.

– Globaliseringen bidrar till att fler möten ”roterar” mellan kontinenter och destinationer. De flesta städer har förstått hur viktiga exempelvis vetenskapliga kongresser och företagsmöten är för en stads utveckling, hur ett möte bidrar till en stads ökade forskningsanslag, fler studenter och att företag och jobbmöjligheter bildas kring dessa, säger Malin Erlandsson, Director of Association Sales på Svenska Mässan.

Svenska Mässans satsning har gett resultat och syns på flera håll. Bokningar och förfrågningar från globala organisationer och företag har ökat i antal och storlek flera år i rad.

– Inför ”the Grand Opening” av Svenska Mässan och Gothia Towers nya satsningar som inkluderade Gothia Towers tredje torn, bjöd vi hit internationella nyckelpersoner inom mötesindustrin och startade även upp ett International Advisory Board. Detta initiativ har lett till att Göteborg har vunnit och stått värd för flera större internationella kongresser. Det har också genererat samarbetsavtal med de största kongressaktörerna. Vi har verkligen satt Göteborg på den internationella möteskartan hos den absoluta möteseliten. Life Science-området står för 60 procent av kongresserna.

Svenska Mässan, som är en stiftelse , arbetar nära Göteborg & Co Möten som lokaliserar och bearbetar professorer som deltar på kongresser eller är aktiva inom internationella organisationer.

– Life Science är ett av Göteborgs styrkeområden. För oss handlar det om att knyta samman industri, samhälle och akademi och ge kongressarrangörerna ett helhetserbjudande som de inte kan motstå.

Björn Rydevik är professor i ortopedisk kirurgi vid Göteborgs universitet och han har under många år arbetat med att få flera ortopediska kongresser till staden. Den senaste kongressen som säkrades är Eurospine 2021, som har uppemot 4 000 mötesdeltagare.

– Det Göteborg har, som inte alla städer har, är en fantastisk kongressanläggning i form av Svenska Mässan, mitt i staden där stora kongresser kan vara i sammanhängande lokaler. Dessutom finns 1 200 hotellrum i samma byggnad. Det är verkligen fantastiskt, säger Björn Rydevik.

Göteborg & Co Möten, som internationellt går under namnet Gothenburg Convention Bureau, är en del inom Göteborgs Stad. Uppdraget är att utveckla och marknadsföra Göteborg som mötesdestination. En viktig del i det är att locka internationella kongresser till staden.

– Inför stadens jubileumsår 2021 har Göteborgs Stad bestämt ett tema för varje år. 2018 är temat ”Go Global”. Det innebär att vi på olika sätt vill att Göteborg ska göra ett ännu större internationellt avtryck. Kongresserna i staden är en del i det arbetet. Framför allt är det positivt för näringslivet och universitetet med möten eftersom det är ett sätt att ta tillvara prioriterade styrkeområden och attrahera internationell kompetens, säger Annika Hallman, chef för Göteborg & Co Möten.

För Svenska Mässan innebär satsningen på internationalisering bland annat ökad internationell närvaro i form av säljaktiviteter, kommunikation med internationella medier och marknadsföring över stora delar av världen, inte minst i sociala medier.

– Vi ser en stor tillväxtpotential på den internationella marknaden. Vi deltar aktivt i flera internationella nätverk. Antalet internationella möten ökar för varje år. Vi märker ett ökat intresse för så kallade ”second cities”, många har varit i huvudstäderna och söker nya destinationer. Där passar Göteborg in perfekt, säger Malin Erlandsson.

KOMMANDE LIFE-SCIENCEKONGRESSER 

  • ESOC – European Stroke Organisation Conference (16–18 maj 2018) 4 000 deltagare.
  • IAGG-ER – International Association of Gerontology and Geriatrics European Region (23–25 maj 2019) 2 500 deltagare.
  • EWMA – 29th conference of the European Wound Management Association (5–7 juni 2019) 3 000 deltagare.
  • ESHG – the European Human Genetics Conference 2019 (15–18 juni 2019) 3 000 deltagare.
  • ICS – International Continence Society (3–6 september 2019) 3 000 deltagare.
  • ECP – European Congress of Pathology (29 augusti–2 september 2021) 2 000 deltagare.
  • Eurospine 2021 (13–15 oktober 2021) 4 000 deltagare.