Psykisk ohälsa lyfts fram på Leva & Fungera

Psykisk ohälsa blir nytt temaområde på Leva & Fungera 2019.

Människor med allvarliga psykiska sjukdomar dör 15-20 år tidigare än befolkningen i övrigt. Så skulle det inte behöva vara. Nu riktar mässan strålkastarljuset mot psykisk ohälsa och presenterar en rad hoppingivande och tankeväckande föredrag och seminarier om detta på Leva & Fungera, 26-28 mars 2019. 

Leva & Fungera har under många år fokuserat på hur man kan göra livet bättre för personer med  funktionsnedsättningar. Nu breddas mässan med en tydlig satsning på psykisk ohälsa. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Psykiatri Psykos och IFS – Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar i Göteborg, håller i en heldag kring detta.
– Det är viktigt att bryta stigmat kring psykisk sjukdom, säger Lars Alfredsson, som är verksamhetsutvecklare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en av de programansvariga för detta spår på mässan.
– Man är inte sin psykos, man är en människa som har drabbats av en sjukdom, poängterar han.
– Vissa kan bli helt friska från en psykos och andra kan, med rätt åtgärder, leva ett bra liv även med en livslång sjukdom.
Många som lider av psykisk sjukdom har sämre levnadsvanor med mindre motion och mer rökning och alkohol. En viktig del i att minska den psykiska ohälsan är att skaffa sig en hälsosammare livsstil. Det finns vetenskapliga belägg för att motion såväl påverkar själva sjukdomen positivt, som behovet av att medicinera.
– Idag får personer, på grund av okunskapen om psykiska sjukdomar, ofta ett sämre bemötande inom vården och detta bemötande är en del av problemet, säger Lars Alfredsson.
Det har även forskats kring hur man kan få människor att ändra sina beteenden i en hälsosammare riktning. Om de som drabbats av psykisk sjukdom kan få hjälp med detta finns möjlighet att nå mycket goda resultat. Inom psykiatrin måste man, enligt Lars Alfredsson, jobba parallellt med somatisk och psykisk hälsa.
På Leva & Fungera kommer forskare och läkare att berätta om vad som kan göras för att människor med psykiska sjukdomar ska kunna fungera bra i vardagen. Besökarna kommer också att få lyssna till människor som har drabbats av psykisk sjukdom, och som har återhämtat sig och även lyckats skapa sig ett bra liv.
– Ju tidigare man tar tag i sjukdomen desto större chans att nå bra resultat. Det viktigaste vi vill förmedla är att det finns hopp, säger Lars Alfredsson.

Lär mer om Leva & Fungera >>