Castellum satsar på logistikfastigheter

Hisingens Logistikpark är en av flera stora logistikterminaler som ingår i Castellums satsning på logistikfastigheter.

– För oss i fastighetsbranschen är det jätteintressant hur e-handeln förändrar logistikströmmarna. Den utvecklingen vill vi vara med på.

Det säger Henrik Saxborn, VD för Castellum, som gör en storsatsning på logistikfastigheter. På Nordic Property Expo förklarar han varför.

Castellum är en av Sveriges absolut största fastighetsbolag med kommersiella fastigheter till ett värde av cirka 84 miljarder kronor.
Företaget medverkar i framträdande roll på den nya mötesplatsen Nordic Property Expo.
– Fastighetsbranschen är en samhällsaktör, men vi köper också tjänster ned till minsta teknikpryl, säger Henrik Saxborn.
– Bredden gör att vi måste hålla oss á jour med vad som händer inom många områden. Så det finns absolut ett behov av en sådan här mötesplats.

17 procent av fastighetsvärde
På mässan profilerar Castellum sin satsning på logistikfastigheter, ett expansivt affärsområde, direkt kopplat till den snabbt växande e-handeln.
– Det utgör idag 17 procent av vårt totala fastighetsvärde, vilket innebär att vi har en av Sveriges största logistikportföljer, konstaterar Henrik Saxborn.
Nära Göteborgs hamn bygger företaget just nu etapp två av Hisingens Logistikpark, en logistikterminal som färdigställd kommer att omfatta 65 000 kvadratmeter.
En ännu större terminal planeras norr om Stockholm, nära Arlanda, där Castellum köpt in ett större markområde. En första terminal på 11 000 kvadratmeter håller på att uppföras.
– Men fullt utbyggd blir anläggningen runt 250 000 kvadratmeter, den blir därmed störst i Sverige.

“Last mile”
Fler terminaler planeras kring större befolkningscentra i södra och mellersta Sverige. Från de stora terminalerna är ambitionen att kunna distribuera till alla nordiska huvudstäder inom ett dygn.
Men Henrik Saxborn tänker sig också ett nät av mindre omlastningscentraler, i och runt svenska städer, för att klara den omtalade ”last mile”.
– Det krävs för att få en hållbar distribution in i staden. Den kraften är stor och kraften att nå konsumenten snabbt är också stor.
I en stad av Göteborgs storlek tänker han sig ett tiotal sådana centraler. Medan det kanske räcker med en eller två i mindre städer.
– Ingen vet exakt hur det kommer att se ut, många aktörer är inblandade och det blir intressant att föra den diskussionen vidare på mässan.
Han framhåller att Castellum har mark i attraktiva lägen runt och i ett 20-tal svenska städer.
– Vi för dialoger med kommunerna om hur de vill ha intransporterna. Om vilka distributionssätt vi ska välja, till exempel eldrivna fordon, och hur ”last mile”-distributionen ska gå till.

Här kan du registrera dig till konferensen. 

Fakta Nordic Property Expo

11–12 september på Svenska Mässan
Ny heltäckande mötesplats för fastighetsbranschen
Utställare: 110
Talare: 100 svenska och utländska, bl a Ola Serneke, Monica von Schmalensee, Fredrik Wirdenius
Hemsida: www.propertyexpo.se