Skönklingande hållbarhetsarbete

El Sistema Scandinavium

När den sista tonen klingat ut på musiklägret Side by Sides stora festivalkonsert i Scandinavium, är det lätt att förstå vad det betyder att ha ett läge för en bättre värld.

Att stödja El Sistema är en del av Svenska Mässans hållbarhetsarbete, som i sin tur stödjer koncernens vision att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen.

– I en helhetsupplevelse ingår hållbarhet, men också delaktighet, framtidstro och kreativitet. Allt detta står El Sistema och Side by Side för, säger Carina Dietmann, kommunikationsdirektör för Svenska Mässan koncernen.

Enligt FN:s barnkonvention ska alla barn i världen ha tillgång till kulturell och konstnärlig verksamhet.

– Vi vill stötta barn och ungdomar som vill musicera, för att de ska få tillgång till musik och kultur i sin dagliga tillvaro. Glädjen i musiken delar El Sistema med våra gäster under sina framträdanden hos oss, som sker flera gånger om året, säger Carina Dietmann.

Som besökare kan man känna sig trygg i att Svenska Mässan och Gothia Towers tar sitt ansvar och driver ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten. Det handlar såväl om energiförbrukning, ekologisk mat och kemikalier som tillgänglighet och inte minst samhällsengagemang.

– Vi vill satsa på lokala projekt som ger en global påverkan och därmed gör världen lite bättre. Med 1 800 musicerande barn och ungdomar från hela världen sprids gemensam glädje, kreativitet och framtidstro som alla bär med sig till sina hemländer. Det finns en enormt positiv kraft i det, säger Carina Dietmann.

Förutom samarbetet med El Sistemas vänner i Göteborg, samarbetar också Svenska Mässan och Gothia Towers med andra organisationer, som Göteborgs Räddningsmission. Räddningsmissionens vision är att varje människa har rätt till ett värdigt liv. De arbetar bland annat med hemlösa, socialt utsatta, integration och barn vars föräldrar sitter i fängelse. Gothia Towers restauranger skänker mat till Räddningsmissionens kafé på Vasagatan, som varje dag serverar frukost till behövande. Varje år ordnar Gothia Towers även en julklappsinsamling till behövande barn.

El Sistema hjälper med musik

  • Svenska Mässan stödjer sedan 2015 El Sistemas vänner i Göteborg, en vänförening som stödjer och inspirerar utvecklingen av El Sistema i Göteborg. Omkring 1 600 barn i Göteborgsområdet får genom El Sistema undervisning i en rad olika instrument och sång.
  • El Sistema är en världsomspännande rörelse som med musikens kraft hjälper människor att påverka sina liv till det bättre. Verksamheten
    grundades 1975 i Venezuela och finns i dag i 65 länder. Hammarkullen i Göteborg var först i Sverige med att bedriva undervisning enligt El Sistemas metod.
  • I El Sistema lär man sig genom att hjälpa varandra. Den som lärt sig lite mer, hjälper nybörjaren. Alla barn ska få tid att lära sig grunderna och sedan fördjupa sig på ett lekfullt och seriöst sätt. Barnen träffas flera gånger i veckan för att spela och sjunga tillsammans.
  • El Sistema finns på många platser i Sverige, men med en gemensam repertoar. På så vis kan orkestrarna och körerna träffas och spela och sjunga tillsammans. Som under det stora musiklägret Side by Side.
  • I Göteborg samarbetar El Sistema med flera professionella orkestrar, bland annat Göteborgs Symfoniker.

Text: Anna-Lena Barjeberg