Häng med in i framtiden på Future Lab

Future Lab är ett unikt samarbetsprojekt om framtidens tandvård.

Future Lab är ett helt nytt inslag på årets Swedental och Odontologisk Riksstämma. På upplevelseytan byggs en slags labyrint, där besökare kan leta sig fram genom 100 års tandvårdshistoria, fram till idag – och vidare! – Här bjuds besökarna in för att provköra framtiden, säger Per Vult von Steyern, professor och ordförande i Svenska Tandläkare-sällskapet.

Idén till Future Lab föddes under samtalen mellan Svenska Tandläkare-sällskapet, Folktandvården Västra Götaland och Svenska Mässan efter förra riksstämman och fackmässan Swedental, som hölls i Göteborg 2015. Det ledde till ett unikt samarbetsprojekt, vars resultat presenteras på årets mässa: ett upplevelseområde som inte liknar något annat. Besökarna går in genom en tunnel och vidare genom olika rum, som belyser tandvårdens sekellånga historia, parallellt med samhällsutvecklingen. Så småningom når man fram till nutiden – och framtiden. På en demoyta blir det möjligt för besökarna att handgripligen ta sig an den moderna teknologin vid ett antal olika stationer. Bl a finns två Simodonter på plats, som på ett realistiskt sätt simulerar borrning i tänder. Här visas också en modell, framtagen av Folktandvården Västra Götaland, där patienter behandlas på distans av specialister. Modellen körs live, uppkopplad mot en klinik i Kvillebäcken.

– Vår IT-avdelning skapar en säker förbindelse och vi kommer att ha personal på plats som visar hur utrustningen fungerar, förklarar Bent Petersen, tandvårds- och utvecklingschef Folktandvården Västra Götaland.
– Förutom tidsvinster och ökad tillgänglighet till specialisttandvård innebär tekniken att vi kan öka kunskapen i allmäntandvården: plötsligt medverkar man i en behandling, som man annars bara skrivit en remiss till. På demoytan visas också exempel på AI, artificiell intelligens och MR, mixed reality. Och hur man via Microsoft Hololens kan visualisera undersökningar med hologram. Bl an utvecklas en ny app för att via hologram visualisera en CBCT-röntgen, där man kan ”gå runt” och titta från alla håll. Ett annat projekt som visas går ut på att hitta karies genom att studera röntgenbilder med hjälp AI-algoritmer.
– Vi berättar också hur Big Data-körningar och robotisering kan användas för att tidigt upptäcka avvikelser i verksamhetsdata, säger Bent Petersen. Folktandvården Västra Götaland skickar all sin tandvårdspersonal, över 3 000 anställda, till årets Swedental.
– För vår personal blir det samtidigt en fortbildning. Vi ser Future Lab som en oerhört viktig utveckling av mässan. För Svenska Tandläkare-sällskapet har den viktigaste uppgiften, alltsedan grundandet 1860, varit att förmedla kunskap.

– Riksstämman, som hölls första gången 1964, spelar en viktig roll i det arbetet, liksom mässan Swedental. Nu tillkommer ytterligare en del: Future Lab, konstaterar Per Vult von Steyern. Han menar att den nya generationen tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor har en delvis ny syn på kunskapsinhämtande.
– Sociala medier spelar en större roll, vilket inte är oproblematiskt. Fake-news och otillförlitliga fakta kan spridas blixtsnabbt till väldigt många.
– Det är en stor skillnad på vad som är kunskap och vad som kan upplevas vara kunskap. Vi vill slå ett slag för den kunskap som verkligen är baserad på det vi vet, där vi har evidens. Han menar att Future Lab kommer att knyta samman den traditionella stämman och utställningen med de behov av och den syn på kunskap som finns idag.
– Med Future Lab ger vi deltagarna en ”appetizer”, som bokstavligen ska kittla alla sinnen. En upplevelse med hög Wow!-faktor, säger Per Vult von Steyern.
– Under turen får man möjlighet att fysiskt ta på saker, testa på och provköra framtiden. Genom att bli inspirerad och öppna sina sinnen kan man sedan gå vidare och ta emot den kunskap som förmedlas på stämman och mässan.

Den sista ytan i Future Lab är ett samtalsforum och en scen med pågående samtal och intervjuer med besökare, föreläsare, utställare och makthavare. Ett mycket viktigt inslag, enligt Per:
– Man behöver reflektera över alla intryck och insikter, tror han.
– Det handlar ju om att ta till sig kunskapen som finns idag, för att öka förståelsen och beredskapen ute på klinikerna för allt det nya som kommer.

Skriv ut ditt kostnadsfria entrékort: