Rekordökning av laddbara fordon bäddar för elbilsmässan

Mässgeneral Gunnar Dackevall och ebilsmässan eCarExpo flyttar in på Svenska Mässan i slutet av november.

Två tredjedelar av de svenska bilägarna skulle välja en elhybrid eller en renodlad elbil om de bytte bil idag.
Samtidigt noterar försäljningen av laddbara fordon rekordnivåer efter sommaren.
Det är bäddat för eCarExpo som gör premiär på Svenska Mässan i november.
– Bilbranschen går nu in i nästa fas när det gäller omställningen till eldrift i våra bilar och vi behöver därför en större arena för att kunna erbjuda en riktigt stark och komplett mötesplats kring elfordon i Norden, säger Gunnar Dackevall, arrangör av eCarExpo 30 november till 2 december.

eCarExpo är Nordens ledande mässa för laddbara bilar och laddning för elbilar. I år flyttar mässan för första gången in på Svenska Mässan. Genom samarbetet fyrdubblas utställningsyta till 15 000 kvm. Förutom utställningsmontrar för nya elfordon och batteri- och laddningsföretagens produkter och tjänster, får man också plats med provkörningsdepåer för elbilarna, testbana för cyklar och skotrar samt banor för lekfordon.

Audi och Volvo lanserar

Trycket har varit hårt på utrymmena och större delen av mässytan är redan bokad, inte minst tack vare att nya aktörer som Audi och Volvo har valt att använda eCarExpo som lanseringsplats för sina nya spännande produkter.
– Vi konsumenter börjar bli rejält nyfikna på eldrift i bilar och tvåhjulingar, men vi har också en rad frågor om eldrift som måste besvaras innan vi tar klivet över till ny teknik, säger Gunnar Dackevall.
– Vår ambition är att mässan ska kunna ge svar på alla frågor och ge en totalupplevelse för hela familjen och alla sinnen.

Testa bilarna på mässan

En spännande nyhet på mässan är eDrive – där mässbesökarna bokstavligen kan köra bilarna ut ur montrarna på en provkörningsslinga. Konceptet är unik i mässbranschen och ger eCarExpo en helt ny och aktiv profil.
Tillväxten för el- och laddbara bilar är rekordhög efter att de nya bonus-malus-skattereglerna trädde i kraft vid halvårsskiftet. Registreringen av nya laddbara bilar ökade i Sverige mer än 30 procent i augusti, och marknadsandelen har på ett år ökat med mer än 50 % till totalt 9,7 %.
Branschorganisationen BilSweden räknar med att andelen laddbara bilar kommer att öka till 25 % de närmaste tre åren.
Samtidigt syns en attitydförändring bland konsumenterna. Det framgår av en undersökning om elbilar och infrastrukturen för elbilsladdning som elbilsmässan eCarExpo låtit göra på 1 012 svenska bilägare.
– Undersökningen visar att 66 procent av de svarande helst vill att nästa bil drivs helt eller delvis av el. Andelen av de svarande som helst köper en bensinbil nästa gång är 20 procent, och intresset för dieselbränslet har sjunkit ner under tio procent. Resultatet visar också att intresset för gas och etanol i stort sett är utraderat i Sverige, med bara 3 respektive 2 procent som säger sig vilja satsa på dessa alternativa fossilfria bränslen.

Ändrade attityder hos yngre

Utvecklingen följer en tydlig trend som har synts under längre tid, men som ändå överraskade stort när förra årets undersökning publicerades. I år syns främst en attitydförändring hos yngre män (20-35 år), som kraftigt har ökat sitt intresse för elhybrider på bekostnad av främst bensinbilar. Men överlag och i så gott som alla åldrar och kön ökar intresset för eldrivet.
– Nu är det upp till biltillverkarna att leverera bilar som folk efterfrågar, säger Gunnar Dackevall.
På mässan kommer en rad nyheter att presenteras för de svenska bilköparna, både i hybridform och som renodlade elbilar. Men trots att hela branschen nu ställer om till eldrift i stor skala är det skriande brist på alternativ som kan levereras med kort varsel.

Läs mer om eCarExpo: