Vem tar bästa beslutet – människan eller maskinen

Kan vi automatisera logistikplaneringen helt och hållet, är en av frågeställningarna på Logistik & Transport.

Planeringsbeslut kring logistik styrs alltmer av olika mjukvarustöd.
– En verkligt het fråga just nu är om man kan automatisera helt och hållet – alltså låta tekniken fatta besluten, säger Pär Bergstedt på logistikföreningen Plan, som arrangerar ett högintressant konferensspår på Logistik & Transport, 5-7 november.

Plan, som sedan 2017 samarbetar med Svenska Mässan, är en nätverksorganisation för logistik och effektiva flöden och riktar sig till svenska företag och yrkesverksamma inom många olika branscher.
– Man kan säga att vi binder samman industrin, konsulter och akademin. Bland annat genom att arrangera konferenser, utbildningar och nätverksmöten, säger Pär Bergstedt.
På årets Logistik & Transport är Plan contentpartner och håller i ett konferensspår på eftermiddagen den 6 november. Pär Bergstedt ser spåret som ett komplement till all fysisk logistik på mässan.
– Här visas ju alltifrån truckar och lastbilar till automatlager och hamnar.
– Men det är minst lika viktigt att se på lagerstyrning och planeringssystem som bestämmer vad dessa resurser faktiskt skall göra. Det finns ju ingen truck som åker iväg någonstans och ingen lastbil som lastas innan någon tänkt ut ett beslut.

Fatta optimala beslut

Plans konferensspår fokuserar på dessa beslut och har arbetstemat ”Bäst matematik vinner – ständig förbättring utan mänsklig inblandning”. Vissa experter menar att beräkningarna börjar bli så bra att det kanske inte behövs en planerare för att fatta det optimala beslutet.
– Besluten kring vad man ska lagra och vart man ska skeppa olika grejor är ganska komplexa, konstaterar Pär.
– Idag sitter det många planerare och får digitala förslag. Men i slutändan är det ändå en människa som bestämmer. Vad vi vill spegla är i vilken utsträckning man kan automatisera det där. Kan man göra det helt och hållet?

Paneldebatt

Frågan tas bland annat upp i paneldebatten som avslutar dagen och där alla föredragshållare är med. Bland dem märks två framstående professorer: Patrik Jonsson från Chalmers och Johan Marklund från Lunds Tekniska Högskola. Under sina programpunkter talar de om nya forskarrön inom området.
Dessutom medverkar representanter för några av de främsta skandinaviska mjukvaruföretagen med var sin presentation:
• Joel Banck, RELEX Solutions, berättar om deras erfarenheter från machine-learning i prognosprocessen med erfarenhet från över 220 kunder inom framförallt retail.
• Daniel Martinsson, EazyStock, berättar hur små och medelstora företag i grunden kan förändra sin anskaffningsprocess.
• Tomas Wennerstein, Optimity Software, jobbar mot industri och FMCG. Han diskuterar skillnaden mellan servicemål och totalkostnadsmål för styrningen av logistikflöden.

Här kan du boka plats på konferensen