eSmart blir ny mässa på nästa Elfack

eSmart är en ny mässa, för framtidens el- och energibransch, som arrangeras parallellt med Elfack.

Hur eSmart är du?
Testa gärna dig själv på den nya, innovativa mötesplatsen för el- och energibranschen.
– Vi erbjuder en helt ny typ av arena, säger Tomas Wall, utvecklare och samordnare av eSmart, på Svenska Mässan 8–9 maj.

 På förra Elfack, den nordiska elbranschens stora mötesplats, utgjorde eSmart ett fokusområde. 2019 står eSmart på egna ben och arrangeras som en egen mässa på plan två, parallellt med Elfack.
Här blir det utställning, kunskapsseminarier, workshops, matchmaking, m m.
– Vi vill skapa en relevant arena för affärsutveckling av digitala tjänster och plattformslösningar för den nya energimarknaden, bland annat genom att locka affärsutvecklare från energiföretag. På så sätt kan vi komplettera Elfack, säger Tomas Wall.

Tre mötesplatser

I själva verket handlar det om tre samverkande mötesplatser. 7 maj, dagen innan eSmart, går Power Circle Summit som fokuserar omvärldsspaning och strategisk respons från ledande aktörer på energimarknaden. Målgruppen är delvis densamma.
– Skillnaden är att på eSmart får besökarna mer verkstad och lösningar.
– Här kan man fördjupa kontakterna och få till stånd affärsmöten, så man verkligen kan sätta igång processer. Det gör vi genom att på mässan kombinera kompetens från olika branscher, energi och informationsteknologi.
eSmart samarbetar med Ignite Sweden, som samlar startups i olika branscher och organiserar matchmaking mellan små och stora bolag på mässan.
– Vi kommer bland annat att ha innovationskluster med. Både från energisidan och från mobilitetssidan och IoT-sidan.

Digital affärsutveckling

eSmart har fokus på digital affärsutveckling och delas in i fyra områden: affärs- och innovationsplattformar, tjänster för smarta hem och fastigheter, smart infrastruktur och mobilitetslösningar samt lokala energisystem.
– Tjänsterna inom infrastruktur och mobilitet blir mer baserade på digitala affärsmodeller, till exempel smarta städer och elektrifierade transporter.
– På fastighetsnivån ser vi samma utveckling. Tidigare har vi kanske mer arbetat med enskilda apparater, men med de nya lösningar som finns knyts de ihop och styrs som lokala energisystem.

Skapa nya innovationer

Och i de smarta hemmen blir vardagslivet allt enklare, till exempel genom närvarostyrda system och optimerad belysning.
– Allt knyts ihop i affärs- och innovationsplattformarna som krävs för att bygga de här tjänsterna och skapa nya innovationer. Lösningar som ofta baseras på IoT, Artificiell Intelligens och Big Data, förklarar Tomas Wall.
Han tror att de eSmarta slutkunderna är vinnarna: de får mer information, bättre kontroll över kostnaderna, ökad bekvämlighet och en hållbarare värld.
– Så för alla aktörer som vill nå slutkunden finns ett stort behov av att hämta in ny kunskap, att nätverka och bygga ekosystem. Det är just det vi vill uppnå med eSmart.

Läs mer om Elfack: