Klimatomställningen stor möjlighet för svenskt näringsliv

Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten kommer till Power Circle Summit. Foto: Pia Nordlander

Klimatmålet nettonollutsläpp till 2045 är utmanande för Energisverige.
Men det är samtidigt en stor möjlighet för Sverige, svenskt näringsliv och de svenska företagen.
– Kan vi leverera hållbara lösningar och har bra affärsidéer öppnar sig en enorm världsmarknad, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten, som är medarrangör till Power Circle Summit, 6-7 maj.

Energimyndigheten har ett övergripande ansvar för Sveriges energiomställning och är aktören med ett helhetsperspektiv. Det är en viktig roll menar generaldirektör Robert Andrén.
– Vi sitter med fakta, kunskap, analysförmåga och har jobbat aktivt från innovativa grundidéer till kommersiella slutprodukter men har även ansvar när det gäller exportfrämjande åtgärder för den här typen av lösningar.
– Vi är också en central arena som arbetar med match-making för att få aktörerna där ute i offentlig sektor, näringsliv och vetenskapssamhället att träffas så det kan hända saker. Det är ett oerhört avgörande uppdrag.
Han ser positivt på utmaningen och tycker att vi har alla möjligheter att lyckas på flera plan.
– Sverige är ett entreprenörs- och innovationsland, vi är också oerhört duktiga på att samverka och är till exempel ledande i Europa när det gäller patent per capita.
– Nu måste vi få innovationerna att ta det sista steget ut i kommersialiseringen och bli till faktiska marknadsprodukter.

Mer riskkapital

Robert Andrén menar att den största utmaningen på kort sikt är att få in mer riskkapital, från både privata investerare och banker som ger lån.
– Vi måste få fler att våga satsa på alla dessa spännande och innovativa idéer, trots att det innebär lite högre risk. Det är väldigt viktigt på kort sikt.
På lång sikt ser han våra invanda beteenden och attityder i alla led från konsumenter till beslutsfattare i näringsliv och offentlig sektor, som den stora utmaningen. Här handlar det om att våga tänka nytt och se förändringen som en möjlighet.
Power Circle Summit beskriver han som en mycket betydelsefull arena, med möjligheten att skapa nya möten där ett plus ett blir tre.
– Det här betyder väldigt mycket som man kanske inte alltid förstår värdet av. Power Circle Summit har dessutom väldigt gott renommé, vilket gör det extra intressant att finnas med i detta sammanhang.

Konkreta goda resultat

Särskilt intressant tycker han att årets Innovationsrace är och han vill se ännu mer match-making.
– Jag hoppas på fler möten mellan innovationer och kunder, där det plötsligt händer något, men där vi även kan se konkreta goda resultat från tidigare möten.
För att stimulera innovativa start-ups att kunna testa sina idéer ser Robert Andrén att offentliga aktörer kommer att få en allt viktigare roll som beställare av nya lösningar.
– Vi måste uppmuntra kommuner och ge dem bättre verktyg och möjlighet att handla upp innovativa lösningar, få dem att våga göra affärer med start-ups och vara mer testbäddar för nya idéer.
– Vi behöver se över upphandlingsförfarandet så att reglerna förenklar att upphandla innovativa lösningar, och inte försvårar den hållbara utveckling som behövs.
Robert Andrén ser fram emot Power Circle Summit i maj och vill att mötesplatsen ska vara möjligheternas arena.
– Om alla kommer dit och tänker möjlighet, då kommer det att hända grejer.

Anmäl dig nu