Sverige laddar för mer cykelturism

Sydkustleden går genom Ystad och är en av utställarna på årets Cykelmässa i mars. Foto: Apeloga

Intresset för cykelturism ökar stadigt och nu börjar även kommuner och regioner se möjligheterna.
Fler och fler cykelleder och banor anläggs runt om i Sverige både för vanlig cykel och mountainbike.
– I år finns en hel del spännande tips och destinationer på mässan för den som vill cykelturista i Sverige, säger Katarina Bergstrand, vd på Sweden by Bike, som ställer ut på Cykelmässan, 15-17 mars.

Hela Cykelsverige finns på plats när Svenska Cykelmässan kommer tillbaka till Göteborg och Svenska Mässan, 15-17 mars. Förutom cyklar och tillbehör finns en hel del spännande information för den som funderar på cykelsemester.
– Vi ser ett trendbrott, det håller på att växa fram en infrastruktur för cykelturism, framför allt i södra Sverige, berättar Katarina Bergstrand.
För fem år sedan startade hon och kollegan Ivan Glauser Sweden by Bike. Upprinnelsen var att det saknades bra information och inspiration kring cykelturism. Tillsammans började de kontakta turistentreprenörer och andra som vill främja cykelturism i Sverige.

Cykelturism 10 procent

Sedan dess har verksamheten vuxit stadigt och likaså intresset från de offentliga aktörerna. Hon menar att potentialen är stor, exempelvis i Tyskland svarar cykelturismen för cirka 10 procent av de totala turistintäkterna.
– Det är ett viktigt tecken att det offentliga nu börjar upptäcka cykelturismen som en intressant målgrupp och börjar utveckla sina destinationer.
Längst har man kommit i södra Sverige, där Kattegattleden från Göteborg till Helsingborg, och Sydostleden från Växjö till Simrishamn, nu knyts samma med Sydkustleden, som invigs i juni.
– Där han man skapat en cykelled på 90 mil längs kusten från Växjö upp till Göteborg, som är uppdelad i olika etapper, med förslag på boenden och sevärdheter, bland annat.

Cykling och mountainbike

Även i Bergslagen, Dalarna och runt Mälaren finns fina leder för både vanlig cykling och mountainbike.
– Det finns stora intäkter i den här branschen, men för att lyckas gäller det verkligen att satsa och ta fram bra förutsättningar för cykelturism, i form av leder, boenden, mat, kultur och möjlighet att transportera sig.
Katarina märker ett ökat intresse i år och har redan bokat in fler paketresor än tidigare år.
– Många tror att det är de lite äldre som är den största målgruppen, men hos oss är det faktiskt personer mellan 35 och 44 år, ofta barnfamiljer.
Förutom Sweden by Bike finns en rad andra destinationer på Cykelmässan, bland andra Kattegattleden, Sydostleden, Göta Kanalbolag, Bergslagen Cycling, cykling runt Mälaren, Sjuhäradsrundan, Sydkustleden (som öppnar juni) och Klarälvsbanan/Klarälvsleden i Värmland.
Under mässan arrangeras också för första gången en branschdag för cykelturism, med myndigheter, politiker, destinationsutvecklare och entreprenörer.
– Den här dagen handlar om hur vi tillsammans kan utveckla cykelturismen och ta tillvara den här möjligheten.

Köp biljett till mässan: