Meddelande från Svenska Mässan Gothia Towers rörande Folkhälsomyndighetens förslag

Pressrelease 2020-03-11

Utifrån ett stort intresse från media med anledning av coronaviruset vill Svenska Mässan Gothia Towers gå ut med följande information.  

Folkhälsomyndigheten  har den 11 mars gjort en hemställan till regeringen och föreslagit att begränsa allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare. Svenska Mässan Gothia Towers agerar i enlighet med detta förslag, då vi antar att regeringen kommer att följa denna rekommendation. 

Specifikt innebär detta att planerade möten och evenemang med färre än 500 deltagare kommer att äga rum som planerat.   

Just nu pågår Underhållsmässan 2020 på Svenska Mässan. Detta arrangemang kommer inte att vara öppet 12-13 mars. Utställare, samarbetspartners och kunder kommer att informeras.  

I verksamheten ingår också hotell och restauranger. Dessa påverkas i dagsläget inte av beslutet. I händelse av nya riktlinjer eller beslut har vi goda rutiner och beredskap på plats. 

För att förhindra smittspridning har bland annat följande utökade rutiner vidtagits:

  • På vår mötesplats finns skyltar och instruktioner om allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.
  • Vi utför mer frekvent städning av publika utrymmen
  • Desinfektionsmedel och tvål finns på alla toaletter
  • Stationer med desinfektionsmedel finns utplacerade vid entréer
  • Vi har också sjukvårdsutbildad personal tillgänglig under alla arrangemang

Besökare som planerar komma till Svenska Mässan Gothia Towers och känner av sjukdomssymptom eller nyligen besökt riskområden, listade på Folkhälsomyndighetens hemsida, ber vi stanna hemma.

I nuläget har Svenska Mässan Gothia Towers inga ytterligare kommentarer rörande vidtagna åtgärder eller övrig påverkan på situationen.