Svenska Mässan Stiftelse publicerar års- och hållbarhetsrapport för 2019

I dag publicerar Svenska Mässan Stiftelse, som äger Svenska Mässan Gothia Towers, års- och hållbarhetsrapporten för 2019. Rapporten finns att ladda ner på svenskamassan.se

Stiftelsen är ekonomiskt fristående vilket innebär att den inte har några ägare eller investerare. All finansiering sker på egna meriter och allt överskott återinvesteras i verksamheten.