Inga fysiska mässor på Svenska Mässan Gothia Towers i vinter och vår

Pressrelease 2020-11-24
 
Utifrån rådande pandemiläge och med en fortsatt mycket osäker utveckling de kommande månaderna har Svenska Mässan Gothia Towers beslutat att inte genomföra några fysiska mässor till och med maj 2021. För att anpassa verksamheten och samtidigt kunna ställa om mot ny efterfrågan införs parallellt fler besparingsåtgärder.
 
– Vi hade givetvis hoppats att läget såg bättre ut nu inför nästa år, men osäkerheten är fortsatt mycket stor och det är oerhört svårt att fortsätta planera under så ovissa förutsättningar, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef på Svenska Mässan Gothia Towers. Utifrån de omfattande förberedelser som krävs, ser vi tyvärr ingen möjlighet att genomföra fysiska mässor i vinter och vår. Det är med respekt för våra utställare, samarbetspartners och kunder som vi nu väljer att gå ut med detta tråkiga besked.
Av de mässor som påverkas av beslutet kommer de flesta att flyttas till 2022, det gäller även Elfack och Vitalis, som också kommer att genomföras i digitalt format i maj.
 
Med rådande restriktioner har mässverksamheten i princip varit belagd med näringsförbud sedan i mitten av mars i år. Parallellt har Svenska Mässan Gothia Towers, tillsammans med sina branschkollegor, en pågående dialog med både regeringsföreträdare och Folkhälsomyndigheten för att visa hur mötesplatserna ska kunna öppna upp säkert igen, när myndigheterna bedömer det lämpligt utifrån smittläget. Detta görs bland annat genom säkerhetsinitiativet ‘Visessakert.se’ som lanserades i oktober.
 
– Vi tror på vår kärnaffär. Om det är något coronapandemin visat så är det vårt grundläggande behov av att få mötas fysiskt. Men pandemin har också inneburit att behovet av alternativa mötesformer har ökat. För att fortsätta vara en attraktiv mötesplats behöver vi anpassa vår verksamhet och vårt utbud ytterligare för att kunna erbjuda de tjänster som våra kunder efterfrågar. Hybridmöten med en blandning av fysiska och digitala mötesformat är ett exempel, säger Carin Kindbom.
 
Svenska Mässan Gothia Towers som drabbats hårt av coronapandemin behöver nu genomföra ytterligare besparingsåtgärder och har idag meddelat sina anställda om ett nytt varsel på 100 personer, utöver de 325 som redan blivit uppsagda i tidigare varsel. I början av året hade företaget 925 anställda.
 
– Det är oerhört sorgligt att behöva göra fler nerdragningar då medarbetarna är vår absolut främsta tillgång. Men vi befinner oss i en situation som ingen hade kunnat förutspå omfattningen av och vi behöver anpassa kostnaderna efter den verklighet vi, liksom hela besöksnäringen, befinner oss i, säger Carin Kindbom.
 
Berörda mässor
De mässor som påverkas är: MyDog, Persontrafik, Båtmässan, Göteborg Vin & Deli, EuroHorse, Leva & Fungera, En Öl & Whiskymässa, ELFACK, Vitalis.
 
Länk till bilder: Carin Kindbom, vd och koncernchef

 

För mer information, kontakta:
Veronica Nyblom
PR & Communication Manager
[email protected]
0701- 69 71 42