Öppet brev till regeringen: "Rikta regelverket rätt!"

2021-03-29
Öppet brev till regeringen och näringsdepartementet
 
När pandemilagen infördes i januari 2021 väcktes förhoppningar om mer rättvisa och träffsäkra regleringar utifrån varje verksamhets förmåga att hantera och undvika smittspridning. Men mässanläggningar, som har stora och flexibla ytor till förfogande för distanshållning, möjligheter till mycket kontrollerade besökarflöden och upparbetade och etablerade säkerhetsåtgärder att ta till, får fortfarande inget gehör. Sedan den 11 mars 2020 har mäss- och mötesbranschen haft principiellt näringsförbud. Omställnings- och permitteringsstöd har inte på långt när mött de mångmiljonförluster vi tvingas brottas med utan alltjämt fortsätter vi blöda – och det kraftigt.
 
Låt oss först fastslå att vi har stor och full respekt för den härjande pandemin. Vi bejakar restriktioner som ska motverka smittspridning. Men syftet faller i sin logik när verksamheter som har bättre förutsättningar att hantera smittspridning får näringsförbud, medan verksamheter som har sämre tillåts vara öppna.
 
De regelverk som hittills använts för att införa begränsningar i syfte att motverka smittspridning har fått stora inkonsekventa följder. Mässor har likställts med festivaler och idrottsevenemang trots att vi har helt andra verktyg att tillgå för att styra, anpassa och kontrollera arrangemang och besökarflöden. Detta är ett faktum som även våra cirka 35 000 utställare ifrågasatt – utställare som företräder små som stora företag och organisationer, och vars livsnerv består av deltagande i mässor för att göra just affärer och därmed överleva och utvecklas.
 
Vi tolkade pandemilagen som ett verktyg för att verkligen kunna stävja smitta på ett konsekvent och träffsäkert vis, men snedvridningen består.
 
Vi vill:
 
– Se oss för dem vi är, kategorisera oss inte som festivaler eller idrottsevenemang utan som en plattform för näringslivet.
 
– Inför särskilda bestämmelser baserade på mässarrangörernas specifika förutsättningar att hantera flöden utan ökad risk för smittspridning.
 
– Att maxtak ska avse individer som är på plats inom ett område samtidigt. Ange inte enbart en generell statistisk siffra på totalantal. Jämför att fördela besökare på 40 000 kvm respektive 50 kvm.
 
Vi erbjuder:
 
– Stora och flexibla ytor med förträffliga möjligheter att säkerställa avstånd.
 
– Tillrättalagda slot-tider där besöken görs vid olika tidpunkter och spritt på flera dagar vilket innebär att besökare varken anländer eller lämnar samtidigt.
 
– Flera entréer vilket möjliggör en planerad logistik för att styra besökarflöden.
 
– Kontroll över besökarflöden.
 
– Vidtagna, etablerade och erkända smittskyddsåtgärder.
 
Vi vill se ett regelverk som är rimligt och reglerar den verksamhet vi bedriver, och en modell med ett dynamiskt antal tillåtna individer på plats samtidigt. Ett antal som grundas på anläggningens och evenemangets möjlighet att skapa möten där näringsliv, akademi och samhällsaktörer kan ses tryggt och säkert. Vi är redo!
 
Med vänliga hälsningar
 
Carin Kindbom, vd och koncernchef Svenska Mässan Gothia Towers
Christian Clemens, vd Stockholmsmässan
Joakim Percival, vd Easyfairs Nordic
Lotta Frenssen, vd Elmia AB
 
 
 

Lotta Frenssen, vd Elmia AB,
Christian Clemens, vd Stockholmsmässan, Carin Kindbom, vd och koncernchef Svenska Mässan Gothia Towers,
Joakim Percival, vd Easyfairs Nordic