“Grunden i säkerhetsarbetet under pandemin handlar om att följa kundupplevelsen”

En trygg upplevelse för alla besökare. Det är högsta prioritet i Svenska Mässan Gothia Towers kontinuerliga säkerhetsarbete. När pandemin slog till kunde man därför agera snabbt och enligt en väl inarbetad process, men med helt nytt fokus.
 
I vanliga fall består säkerhetsarbetet av rutiner och processer som rör evenemang och den operativa verksamheten, men när pandemin slog till blev det i istället helt nya frågor runt smittskydd och pandemiåtgärder som skulle hanteras. För att hitta branschgemensamma förhållningssätt i smittsäkerhetsarbetet gick Svenska Mässan Gothia Towers redan under våren 2020 samman med de andra stora svenska mässarrangörerna och i höstas lanserades i initiativet ”Vi ses säkert”.
 
– Här tittar vi gemensamt på strategier och rutiner för att skapa en smittsäker mötesplats. Det handlar till stor del om att skapa trygghet och ett igenkännande för kunden eller besökaren, oavsett vilken anläggning du besöker. Det arbetet har varit positivt och kreativt och förhoppningsvis kan det även leda till att vi får förtroendet att öppna i större skala än vi hade fått annars, säger Kristian Hansson, koncernsäkerhetschef.
 
När det gäller upplevelsen på själva mötesplatsen och arbetsplatsen har Svenska Mässan Gothia Towers arbetat i ytterligare två forum, ”Safe to visit” och ”Safe at work”.
 
– Det ska alltid vara tryggt hos oss, för såväl besökare som medarbetare. Vi arbetar med scenarier och identifierar situationer som kan vara – eller upplevas vara – otrygga och går sedan in med aktiviteter och åtgärder för att minimera den risken. Samtidigt kan vi ju inte helt isolera gästen, så balansen är viktig. Det ska vara en totalupplevelse att besöka oss, men det ska också vara en trygg upplevelse, säger Kristian Hansson.
 
Grunden i säkerhetsarbetet kopplat till pandemin handlar med andra ord om att följa besökarens upplevelse i anläggningen och om att kunna hålla distans.
 
– Det ska vara väldigt tydligt hur ett besök på en mässanläggning ser ut. Att vi på ett pedagogiskt sätt ramar in de aktiviteter som vi rekommenderar eller förväntar oss av våra besökare och vad vi i vår tur gör för att möta upp till deras förväntningar och behov. Mycket handlar givetvis om distansering, att skapa möjligheter för gästen, besökaren eller kunden att kunna hålla distans genom hela sin vistelse på mötesplatsen. Där skulle jag säga att vi har oerhört bra förutsättningar att kunna erbjuda detta jämfört med i princip alla andra anläggningar i Sverige. Vi har alltid jobbat med väldigt få personer per kvadratmeter, så det är egentligen bara en förlängning av vårt vanliga arbete, säger Kristian Hansson.