Optimism trots utmanande pandemiår för Svenska Mässan koncernen

Coronapandemin gör betydande avtryck på Svenska Mässan koncernen även under 2021 och årets resultat landar efter finansiella poster på -256 (-278) Mkr. Samtidigt visar de tillfälliga lättnader som förekommit under året på en fortsatt stor efterfrågan på det fysiska mötet, något som inte minst avspeglas i koncernens mäss- och evenemangskalender för 2022.
 
De omfattande negativa konsekvenserna av pandemin har gjort att koncernens nettoomsättning på två år sjunkit med ca 1,7 Mdr sedan mars 2020 jämfört med normalår.
 
För 2021 uppgår koncernens totala intäkter till 565 Mkr vilket är i linje med 2020. Omsättningen har varierat under året och varit baserat på privatgäster och helt beroende på hur restriktionerna
sett ut.
 
Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till –93 Mkr (-108) och koncernens kassaflöde före investeringar uppgick till –57 Mkr (-195). Med investeringar på 12 Mkr (40) uppgick årets kassaflöde efter investeringar till -69 Mkr (-235).
 
De perioder då restriktionerna så tillåtit har det snabbt skett en ökad beläggning både inom hotell och restaurang för den privata kundkategorin, framförallt under turistsäsongerna. Beläggningsgraden för Gothia Towers uppgick till 34 procent jämfört med 29 procent föregående år.
 
– Att vi trots två mycket tuffa och finansiellt svåra år fortfarande står starka är resultatet av flera strategiskt viktiga beslut. Dels att vi tidigt agerade kraftfullt och professionellt när pandemin bröt ut, dels att vi under många år byggt upp en stark, effektiv organisation där alla viktiga processer och flöden är på plats, säger Carin Kindbom, Vd och koncernchef på Svenska Mässan koncernen. Vi ser positivt på framtiden, har en nästintill fulltecknad kalender för 2022 och är övertygade om att vår egen mötesplats har en fantastisk potential att utvecklas ännu mer de närmaste åren och skapa värde för våra kunder.
 
– Vi ser också ett helt avgörande värde i att under en lång tid ha byggt upp ett mycket attraktivt fastighetsbestånd med stor potential som är värderat till 5,7 miljarder kronor, säger Roger Holtback, styrelseordförande Svenska Mässan Stiftelse. Beståndet utgör en solid och mycket viktig tillgång för koncernen när verksamheten nu återstartar och har legat till grund för en stor del av våra utökade kreditfaciliteter.
 
Under 2021 inleddes detaljplanearbetet för fjärde torn +One, som med 40 våningar och en höjd på 140 meter kommer att bli ett av stadens landmärken.
 
– Det kommer att stärka vår unika plats i hjärtat av Göteborg, säger Roger Holtback. Det är dessutom få städer i världen som kan erbjuda en så bred palett av upplevelser i ett så centralt läge som vårt evenemangsområde.
 
– Vi välkomnar den stora expansion som nu äger rum med bland annat World of Volvo, Lisebergs vattenland, Västlänken och ett Universeum i ny skepnad. Internationellt sett är evenemangsområdet i Göteborg oerhört uppskattat av både privat- och affärsresenärer – att man kan bo, äta och uppleva nöjen och göra affärer inom en radie av bara några hundra meter. Med den expansion som sker kommer vi gemensamt att skapa en helt unik upplevelsedestination i destinationen Göteborg, med en exceptionell konkurrenskraft som kan sätta Göteborg på världskartan som evenemangsstad, säger Carin Kindbom.