Svenska Mässan Gothia Towers satsar på solcellsanläggning

Pressrelease 2022-06-15
 
Som en del av strategin mot att öka andelen förnyelsebar energi och säkerställa ett smart nyttjande av resurser installerar Svenska Mässan Gothia Towers en egen solcellsanläggning på ett av mässtaken under sommaren. När anläggningen är i drift under hösten görs en besparing på ca 57 ton Co2 per år, vilket motsvarar cirka 385 flygresor mellan Stockholm och Göteborg tur och retur*.

 
— Med denna solcellsanläggning tar vi ytterligare ett viktigt steg i vår ambition att vara en hållbar mötesplats ur ett internationellt perspektiv. Satsningen är ett led i våra egna högt ställda hållbarhetskrav men också viktigt för att möta våra kunders hållbarhetsprofil, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef, Svenska Mässan Gothia Towers.
 
Cirkulära resurser är ett av bolagets prioriterade fokusområden inom hållbarhet och sedan 2011 har anläggningen drivits på enbart vindkraft. Som första integrerade mäss- och hotellanläggning i Norden med en egen solcellsanläggning kan Svenska Mässan Gothia Towers bli mer långsiktigt resurseffektiv och minska energikonsumtionen som är ett av målen inom ramen för Agenda 2030.
 
— Genom solcellsanläggningen skapar vi ett eget cirkulärt resursflöde och blir delvis självförsörjande på el, men det adderar också värde till vår omgivning och är något som även andra kan ta del av på längre sikt, säger Joachim Hult, fastighetsdirektör, Svenska Mässan Gothia Towers.
 
Solcellsanläggningen installeras i samarbete med den svenska solenergileverantören Soltech på den östra mässhallens tak där solexponeringsytan är som störst. På 965 kvadratmeter kommer 374 solcellsmoduler monteras.
 
— Det känns mycket roligt att vi får förtroendet att hjälpa Svenska Mässan Gothia Towers med den här hållbarhetssatsningen. Våra duktiga entreprenörer i Soltechbolaget Takorama utför både installationen av solcellerna och takomläggningen vilket skapar en helhetslösning som gynnar alla parter. Nu hoppas vi att solen skiner lite extra över Göteborg framöver, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.
 
*Climatehero.me
 
Bild för nedladdning:

På den östra mässhallens tak kommer 374 solcellsmoduler att monteras på en yta av 965 kvadratmeter (till höger i bild). Foto: Svenska Mässan Gothia Towers.