Svenska Mässan Gothia Towers inviger största solcellsanläggningen i Göteborg city 

Pressrelease 2022-10-19
 
Som första mäss- och hotellanläggning i Norden invigde Svenska Mässan Gothia Towers i dag sin solcellsanläggning på mässtaket. Satsningen är ett led i mötesplatsens affärsstrategi att skapa långsiktigt värde genom att gå i bräschen för initiativ som bidrar till hållbar utveckling, både lokalt och globalt.
 
– Att investera i hållbara lösningar har varit en långsiktig affärsstrategi sedan 2015 och är också ett sätt att framtidssäkra en lönsam verksamhet genom att fortsätta vara en attraktiv mötesplats för våra kunder, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef, Svenska Mässan Gothia Towers.
 
Cirkulära resurser är ett prioriterat fokusområde inom hållbarhet för Svenska Mässan Gothia Towers och solcellsanläggningen är ett av mötesplatsens initiativ som bidrar till att möta FN:s globala mål för hållbar utveckling till 2030. Anläggningen drivs sedan 2011 på fossilfri el från vindkraft och med solcellsanläggningen i drift accelereras arbetet med mötesplatsens försörjning av förnyelsebar energi.
 
– Med ett cirkulärt tänk ställer vi om verksamheten och formar effektiva kretslopp som ytterligare minimerar vår klimatpåverkan, minskar våra utsläpp och säkerställer ett smart nyttjande av våra resurser, säger Joachim Hult, fastighetsdirektör, Svenska Mässan Gothia Towers.
 
Den nya solcellsanläggningen är den största i centrala Göteborg och ger en ungefärlig besparing på 57 ton Co2 per år, vilket motsvarar cirka 385 flygresor mellan Stockholm och Göteborg tur och retur*. På sikt kommer det cirkulära resursflödet dessutom kunna ingå i ett större ekosystem som även andra aktörer kan ta del av.
 
– Vårt cityläge, storlek och kapacitet ger oss rätt möjligheter att bidra till en hållbar utveckling i en större kontext i närområdet, exempelvis genom att bidra med laddinfrastruktur i samverkansprojekt som Gothenburg Green City Zone, säger Henrik Martinsson, teknisk förvaltare, Svenska Mässan Gothia Towers.
 
Svenska Mässan har i sin privata fristående stiftelseform varit en mötesplats för affärer, samverkan och innovation i över hundra år. Under ett normalår genererar verksamheten cirka 3,2 miljarder i turistekonomiska effekter till staden Göteborg.
 
Fakta solcellsanläggningen:
Solcellsgeneratoreffekt 198,22 kW peak
Generatoryta för solceller 964,4 m²
Antal solcellsmoduler 486
Antal växelriktare 2
 
*Climatehero.me

Foto för nedladdning
 

Idag invigdes Svenska Mässan Gothia Towers solcellsanläggning på mässtaket. På bild: Carin Kindbom, vd och koncernchef, Henrik Martinsson, teknisk förvaltare, Joachim Hult, fastighetsdirektör. 2022-10-19. Foto Natalie Greppi.

 
Solcellsanläggningen på mässtaket 20221019. Foto Natalie Greppi.

 
Svenska Mässan Gothia Towers vd och koncernchef Carin Kindbom startar igång solcellsanläggningen på Svenska Mässans tak. 2022-10-19. Foto Natalie Greppi.