Ny hållbarhetsstrategi, samma standard - Svenska Mässan Gothia Towers certifierad enligt ISO 20121

Nyhet 2022-11-21

För sjunde året i rad har Svenska Mässan Gothia Towers certifierats enligt hållbarhetsstandarden ISO 20121 för Hållbara evenemang.
 
Som första större kongress-, hotell- och mötesanläggning i Norden certifierades Svenska Mässan Gothia Towers 2015 enligt hållbarhetsstandarden ISO 20121. Under 2022 har en ny hållbarhetsstrategi implementerats och den nya certifieringen innefattar en rad nya mål baserad på de fyra fokusområdena: Hållbara möten, Hållbara val, Cirkulära resurser och Relationer & hälsa.
 
– Att återkommande certifieras enligt en internationellt högt rankad hållbarhetsstandard som ISO 20121 är ett kvitto på våra fortsatt ambitiösa mål och även i linje med vår hållbarhetsstrategi och dess långsiktiga mål för att möta FN:s agenda för 2030 säger Carina Dietmann, Kommunikationsdirektör på Svenska Mässan Gothia Towers.
 
Certifieringen omfattar Svenska Mässan Gothia Towers mötesplats med hotell, spa, mat och dryck, mässor, möten och evenemang.
 
ISO 20121 användes första gången under OS i London 2012 och är en internationellt högt rankad standard för att säkerställa en genomgående hög nivå på hållbarhetsarbete vid evenemang. Det gäller såväl miljömässiga-, som sociala och ekonomiska aspekter.
 
ISO-certifieringen säkerställer att företag och organisationer leder, styr och förbättrar genomförandet av möten och evenemang på ett hållbart sätt. Det kan exempelvis röra sig om att minimera avfall, öka tillgänglighet och minska belastningen långsiktigt genom tillvaratagande av våra resurser.