Nu startar samrådsprocessen för +One

Onsdagen den 25 januari startar samrådsprocessen för Svenska Mässans fjärde torn +One. Samrådet, som Göteborgs stad och stadsbyggnadskontoret ansvarar för, pågår i 6 veckor och avslutas 1 mars. Den 8 februari klockan 16:30-19:00 arrangerar stadsbyggnadskontoret ett samrådsmöte i Svenska Mässans Entré 8 dit allmänheten är välkommen för att ställa frågor.

 

+One syftar till att bibehålla och stärka Svenska Mässan koncernens attraktionskraft som internationell mötesplats och samtidigt tillföra staden, det expansiva evenemangsområdet och näringslivet i Göteborg nya värden.

 

I oktober 2019 avgjordes gestaltningstävlingen för hur det fjärde tornet skulle utformas. Det vinnande förslaget, skapat av arkitektbyrån Tham & Videgård, bedömdes skapa förutsättningar för en öppen, spännande och stimulerande miljö som integreras i Svenska Mässans koncernens verksamhet, där matupplevelser, kultur och evenemang blandas med möten och mässor runt om i hela anläggningen.

 

Detaljplaneprocessen initierades under 2021 och i december 2022 fattade byggnadsnämnden beslut om att skicka ut detaljplanen på samråd i januari 2023.

 

Läs mer om samrådsprocessen på Göteborgs stads hemsida: Plan och byggprojekt