Från engångs till flergångs

Ny lag mot engångsartiklar

Från 1 januari 2024 gäller ett nationellt förbud mot koppar och glas med mer än 15 procent plast. Dessutom ska den som tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda vidta särskilda åtgärder. Målsättningen med den nya lagen är att nedskräpning och resursförbrukning av engångsmaterial skall minska med 50 procent till år 2026.

Vad vi gör på Svenska Mässan Gothia Towers

Vi har arbetat prioriterat med hållbar utveckling i över 20 år och ser fram emot att tillsammans med våra leverantörer, kunder och besökare ta ytterligare ett steg i att återanvända mera och bidra till minskad resursförbrukning och nedskräpning.
Några exempel på vad vi gör för att nå målen:

  • Vi är helt engångsfria på Upper House Spa och i vår personalmatsal
  • Vi erbjuder möjlighet till flergångskopp och/eller matlåda i vår lobbyrestaurang, i frukostmatsalen Seasons, i utställarloungen samt i våra mässcaféer
  • Vi använder porslin för alla våra möten där det är logistiskt möjligt och erbjuder flergångprodukter eller produkter i 100 procent papp på övriga event
  • Vi stödjer kunder med lösningar för att uppfylla kravet

Läs gärna mer på naturvardsverket.se