Hållbara initiativ på vår mötesplats

Precis som andra samhällsaktörer har vi ett ansvar att skapa långsiktigt, hållbart värde för våra medarbetare, kunder och samhället i stort – nu och i framtiden. Här är några exempel på initiativ som vi bedriver på vår mötesplats för att fortsätta förflytta oss mot en mer hållbar värld:

  • Solcellsanläggningen på mässanläggningens tak är den största i centrala Göteborg och genererar runt 150 MWh per år. Det ger en ungefärlig besparing på 57 ton Co2 per år, vilket motsvarar fler än 600 flygresor mellan Stockholm och Göteborg tur och retur*.
  • Gothia Towers 1 200 hotellrum är uppkopplade mot Smartvattens övervakningssystem där vattenflöden registreras i realtid och genererar värdefull data som sedan kan användas som underlag för en mer kontrollerad vattenförbrukning.
  • Vi arbetar löpande för att minska den totala avfallsmängden och förenkla för besökare, gäster och kunder att hantera sitt avfall under sitt besök. Av det totala avfallet återvinns 97 procent.
  • En stor del av Svenska Mässan Gothia Towers inköp består av mat och dryck och vi strävar efter att göra medvetna val där ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta livsmedel prioriteras i så stor utsträckning som möjligt. Vi arbetar också aktivt med att använda så stor andel av råvaran som möjligt och minska vårt matsvinn.
  • Vi redovisar klimatavtrycket för samtlig mat och dryck som serveras på vår mötesplats och i början av 2024 lanserade vi klimatmedveten frukost. Det är olika serveringsförslag som ligger inom gränsvärdet för WWF One Planet Plate, en gräns för hur mycket växthusgaser en måltid får släppa ut för att vi ska hålla oss inom ramen för Parisavtalet och klara FNs klimatmål.
  • Svenska Mässan Gothia Towers strävar efter mångfald och arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Vi är medlemmar i EU Diversity Charter, världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Genom vårt samarbete har vi påbörjat en kunskapshöjande insats på ämnet inkluderande ledarskap. Vi samarbetar med Öppet Hus, en organisation som genom bland annat mentorprogram främjar, stödjer och uppmuntrar unga vuxna till arbete och fortsatta studier. Sedan 2008 samarbetar vi även med Räddningsmissionen vars uppdrag är att bekämpa social utsatthet och utanförskap i och omkring Göteborgsområdet.

*Baseras på FN-organet International Civil Aviation Organizations utsläppskalkylator.